Posts

Showing posts from May, 2023

Giá Heo Hơi 30/05/2023 biến động trái chiều 1.000 - 3.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 25/05/2023 tiếp tục tăng cao nhất 3.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 24/05/2023 tiếp tục tăng đến 3.000 đồng/kg, cao nhất 61.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 21/05/2023 tăng cao nhất 3.000 đồng/kg, tiến gần mốc 60.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 19/05/2023 tiếp tục tăng 2.000 đồng/kg, cao nhất 57.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 18/05/2023 tiếp đà tăng, cao nhất 57.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 17/05/2023 tăng cao nhất 3.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 16/05/2023

Giá Thịt Ba Rọi Heo 16/05/2023

Giá Heo Hơi 13/05/2023

Giá Heo Hơi 12/05/2023

Giá Heo Hơi 11/05/2023

Giá Heo Hơi 09/05/2023

Giá Heo Hơi 05/05/2023

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn