Posts

Showing posts from June, 2023

Giá Heo Hơi 29/06/2023 tiếp đà tăng cao nhất 3.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 21/06/2023 tiếp tục tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg ở miền Bắc và miền Trung

Giá Thịt Lợn Cốt Lết Tươi 21/06/2023

Giá Heo Hơi 20/06/2023 tăng cao nhất 2.000 đồng/kg ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Giá Heo Hơi 18/06/2023 tiếp đà tăng 1.000 đồng/kg, cao nhất 63.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 15/06/2023 tiếp tục tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 14/06/2023 điều chỉnh trái chiều, tăng cao nhất 2.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 13/06/2023 tăng giảm trái chiều, cao nhất 3.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 12/06/2023 tăng giảm trái chiều 1.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 08/06/2023 tăng nhẹ trở lại 1.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 06/06/2023 tăng cao nhất 2.000 đồng/kg

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn