Posts

Showing posts from July, 2023

Giá Heo Hơi 27/07/2023 tiếp đà giảm, cao nhất 3.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 17/07/2023 biến động trái chiều 1.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 14/07/2023 biến động trái chiều 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 12/07/2023 biến động nhẹ ở khu vực miền Nam, cao nhất 67.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 09/07/2023 tiếp đà tăng 1.000 đồng/kg, giá cao nhất 67.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 06/07/2023 tiếp đà tăng, cao nhất 2.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 05/07/2023 tăng nhẹ, lập đỉnh mới 67.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 03/07/2023 biến động trái chiều, cao nhất 64.000 đồng/kg

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn