Posts

Giá Heo Hơi 23/08/2023 xu hướng ổn định, chỉ một vài nơi giảm nhẹ

Giá Heo Hơi 22/08/2023 giảm nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 09/08/2023 tăng giảm không đồng nhất

Giá Heo Hơi 08/08/2023 đồng loạt tăng tại nhiều địa phương

Giá Heo Hơi 07/08/2023 tăng giảm trái chiều, mức tăng cao nhất 2.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 04/08/2023 tăng giảm trái chiều 1.000 đồng/kg, cao nhất 62.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 02/08/2023 tiếp đà giảm ở cả ba miền, giảm cao nhất 2.000 đồng/kg tại miền Nam

Giá Heo Hơi 27/07/2023 tiếp đà giảm, cao nhất 3.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 17/07/2023 biến động trái chiều 1.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 14/07/2023 biến động trái chiều 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 12/07/2023 biến động nhẹ ở khu vực miền Nam, cao nhất 67.000 đồng/kg

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn