Posts

Giá Heo Hơi 06/09/2023 đảo chiều tăng nhẹ tại nhiều tỉnh thành

Giá Heo Hơi 05/09/2023 điều chỉnh trái chiều, cao nhất 59.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 29/08/2023 tiếp tục giảm cao nhất 2.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 28/08/2023 tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg, cao nhất 59.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 25/08/2023 đồng loạt giảm trên cả nước, giảm cao nhất 2.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 24/08/2023 biến động trái chiều 1.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 23/08/2023 xu hướng ổn định, chỉ một vài nơi giảm nhẹ

Giá Heo Hơi 22/08/2023 giảm nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá Heo Hơi 09/08/2023 tăng giảm không đồng nhất

Giá Heo Hơi 08/08/2023 đồng loạt tăng tại nhiều địa phương

Giá Heo Hơi 07/08/2023 tăng giảm trái chiều, mức tăng cao nhất 2.000 đồng/kg

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn