Giá Heo Hơi 03/03/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 03.03.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 3/3: Đi ngang tại các địa phương trên cả nước.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay không ghi nhận điều chỉnh mới sau khi đã giảm vào hôm qua và dao động trong khoảng từ 75.000 – 77.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang tiếp tục giao dịch tại mốc 75.000 đồng/kg. Hiện tại, ba tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên và Thái Bình dẫn đầu khu vực với mức 77.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi đồng loạt đi ngang trong hôm nay và động trong khoảng 74.000 – 77.000 đồng/kg. Trong đó, ngưỡng giao dịch cao nhất khu vực là 77.000 đồng/kg hiện có mặt tại hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận. Các địa phương khác duy trì thu mua với khoảng giá từ 74.000 – 76.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay chững lại trên diện rộng và được thương lái thu mua dao động trong khoảng từ 76.000 – 78.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tại thời điểm cuối tháng 12/2020 tổng đàn heo của cả nước đạt khoảng 27,3 triệu con, tương đương 88,7% so với tổng đàn heo trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đến cuối tháng 1, đầu tháng 2/2021, do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu tăng, số lượng heo đưa vào giết thịt tăng nên đàn lợn giảm còn 26,67 triệu con (giảm 2,3% so với thời điểm cuối năm 2020). Trong đó, đàn heo thịt tháng 2/2021 của 16 doanh nghiệp và đơn vị chăn nuôi heo lớn đạt trên 5,46 triệu con, tăng 71,0% so với 1/1/2019 (trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi), tăng 64,3% so với 1/1/2020 và tăng 0,3% so với cuối tháng 12/2020. Kế hoạch của 16 doanh nghiệp đến cuối quý I/2021 đạt 5,5 triệu con (tăng 1,8% so với cuối năm 2020 và tăng 73,6% so với thời điểm chưa có dịch).

Đến cuối tháng 1, đầu tháng 2/2021 theo báo cáo của các địa phương, tổng đàn nái của cả nước đạt trên 2,95 triệu con, tăng hơn 18,8% so với 1/1/2020; hiện nay cả nước có hơn 56 ngàn con heo đực giống, đủ để sản xuất tinh và phối giống cho tổng đàn nái phục vụ giống cho sản xuất.


Thuốc Thú Y | Giá Thủy Sản


(March 3, 2021) Pig prices in the North today did not record a new adjustment after having decreased yesterday and ranged from 75,000 to 77,000 VND / kg. Provinces including Yen Bai, Lao Cai, Ha Nam, Hanoi, Ninh Binh and Tuyen Quang continued to trade at VND75,000 / kg. Currently, Hung Yen, Thai Nguyen and Thai Binh are leading in the region with 77,000 VND / kg.

In the Central region, the Central Highlands, the pig price moved sideways today and fluctuated in the range of 74,000 - 77,000 VND / kg. In which, the highest transaction threshold in the region is 77,000 dong / kg, currently present in two provinces of Lam Dong and Ninh Thuan. Other localities buy from 74,000 to 76,000 VND / kg.

Similarly, the price of live pigs in the South today leveled off on a large scale and purchased by traders ranged from 76,000 to 78,000 VND / kg.

According to the report of the Department of Livestock Production (Ministry of Agriculture and Rural Development), at the end of December 2020, the total number of pigs in the country reached about 27.3 million, equivalent to 88.7% of the total herd. swine before the African swine fever.

By the end of January and early February 2021, due to the increased demand for food for the New Year's Eve, the number of pigs put to slaughter increased, so the pig herd decreased to 26.67 million (down 2.3. % compared to the end of 2020). In particular, the pig herd in February 2021 of 16 enterprises and large pig raising units reached over 5.46 million heads, an increase of 71.0% compared to January 1, 2019 (before the cholera epidemic occurred. Africa), up 64.3% compared with 1/1/2020 and by 0.3% against the end of December 2020. The plans of 16 enterprises by the end of the first quarter of 2021 will reach 5.5 million children (an increase of 1.8% compared to the end of 2020 and an increase of 73.6% compared to the time without the translation).

By the end of January and early February 2021 according to local reports, the total sow herd in the whole country reached over 2.95 million, an increase of 18.8% compared to 1/1/2020; Currently there are more than 56,000 boars in the country, enough to produce semen and breed for the total herd of sows for production.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts