Giá Heo Hơi 07/03/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 07.03.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 7/3 dao động trong khoảng từ 73.000 – 78.000 đồng/kg trên toàn quốc.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay đi ngang và dao động trong khoảng từ 75.000 – 77.000 đồng/kg. Cùng giao dịch với giá từ 75.000 đến 76.000 đồng/kg hiện là các tỉnh thành như Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình… Còn tại Thái Nguyên, giá lợn hơi hôm nay tiếp tục neo cao với ngưỡng 77.000 đồng/kg. Đây cũng là địa phương dẫn đầu về mức thu mua trong khu vực.

Tính chung, trong tuần qua, giá heo hơi tại khu vực này điều chỉnh trái chiều từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Cụ thể, các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Ninh Bình cùng giảm 1.000 đồng/kg. Tuyên Quang và Hưng Yên cùng giảm 2.000 đồng/kg. Trái lại, tỉnh Yên Bái ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 74.000 – 77.000 đồng/kg. Tính chung, trong tuần qua, giá heo hơi tại khu vực này biến động rải rác ở một số địa phương. Các tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận ghi nhận giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg so với tuần trước. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế nhích nhẹ 1.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi ghi nhận mức giao dịch trong khoảng 73.000 – 78.000 đồng/kg. Cụ thể, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang giá heo hơi đang ở ngưỡng 76.000 đồng/kg. Còn ở Đồng Nai, giá heo hơi hiện đang được thu mua với giá 73.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tính chung, trong tuần qua, giá heo hơi tại khu vực miền Nam giảm từ 1.000 – 4.000 đồng/kg. Theo đó, Vũng Tàu, Hậu Giang, Trà Vinh và Bến Tre cùng giảm 1.000 đồng/kg. 4 tỉnh Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ và Kiên Giang . Sau khi giảm 2.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, giá heo hơi giảm 4.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.


Thuốc Thú Y | Giá Thủy Sản


(March 7, 2021) In the North, the live hog price today went sideways and ranged from 75,000 to 77,000 VND / kg. The same transactions with prices from 75,000 to 76,000 VND / kg are currently provinces such as Bac Giang, Yen Bai, Lao Cai, Hung Yen, Nam Dinh, Phu Tho, Thai Binh ... In Thai Nguyen, the price of live pigs continues today. keep anchoring high with threshold of 77,000 VND / kg. This is also the leading locality in terms of purchasing volume in the region.

In general, in the past week, live hog prices in this area adjusted in a different fashion from VND 1,000-2,000 / kg. Specifically, the provinces of Bac Giang, Thai Binh, Vinh Phuc and Ninh Binh both reduced VND 1,000 / kg. Tuyen Quang and Hung Yen both reduced VND 2,000 / kg. In contrast, Yen Bai province recorded an increase of 1,000 VND / kg.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog price today fluctuates between 74,000 and 77,000 VND / kg. Generally, in the past week, live hog prices in this area fluctuated scatteredly in some localities. Provinces of Thanh Hoa, Khanh Hoa, Ninh Thuan and Binh Thuan recorded a decrease of 1,000-2,000 VND / kg compared to the previous week. Thua Thien Hue province alone inched slightly at 1,000 VND / kg.

In the South, live hog prices recorded a transaction in the range of 73,000 - 78,000 VND / kg. Specifically, in Vinh Long, Can Tho, Kien Giang, Hau Giang, live hog prices are at 76,000 VND / kg. In Dong Nai, live hog prices are currently being purchased for 73,000 VND / kg, the lowest in the region.

Generally, last week, live hog prices in the South decreased from 1,000-4,000 VND / kg. Accordingly, Vung Tau, Hau Giang, Tra Vinh and Ben Tre both decreased by 1,000 VND / kg. 4 provinces of Binh Duong, Vinh Long, Can Tho and Kien Giang. After reducing 2,000 VND / kg. In Dong Nai, the price of live pigs decreased by 4,000 VND / kg compared to the end of last week.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts