Giá Heo Hơi 10/03/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 10.03.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 10/3 điều chỉnh trái chiều tại khu vực miền Bắc và miền Nam, còn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay đi ngang.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức tăng giảm trái chiều ở một số tỉnh thành và dao động trong khoảng 75.000 – 76.000 đồng/kg. Hưng Yên giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 75.000 đồng/kg, ngang bằng với Lào Cai, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc… Trong khi đó tại Ninh Bình, giá tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 76.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận điều chỉnh mới so với ngày hôm qua và được thương lái thu mua trong khoảng 74.000 – 77.000 đồng/kg. Hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị hiện đang giao dịch với mức 74.000 đồng/kg, mức thấp nhất khu vực. Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng vẫn là địa phương dẫn đầu về giá khi neo cao tại ngưỡng 77.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh 1.000 đồng/kg ở một số địa phương và được giao dịch trong khoảng 74.000 – 78.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, An Giang và Bạc Liêu cùng giao dịch tại mức 76.000 đồng/kg. Còn ở Tây Ninh, giá tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 77.000 đồng/kg, ngang bằng với Bình Phước, Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp…

Năm 2021, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành chăn nuôi đạt khoảng 5-6%. Sản lượng thịt các loại đạt khoảng 5,7 triệu tấn. Trong đó thịt heo đạt khoảng 3,67 triệu tấn, tăng 6,1% so với năm 2020; thịt gia cầm đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 5,8%; thịt bò đạt khoảng 395 nghìn tấn, tăng 6%; sản lượng trứng đạt khoảng 15,6 tỷ quả, tăng 7,5% và sản lượng sữa đạt khoảng 1,21 triệu tấn, tăng 11,5% so với năm 2020.


Thuốc Thú Y | Giá Thủy Sản


(March 10, 2021) In the North, the live hog price today recorded mixed increases and decreases in some provinces and fluctuates in the range of 75,000 - 76,000 VND / kg. Hung Yen decreased 1,000 VND / kg to 75,000 VND / kg, equal to Lao Cai, Thai Binh, Ha Nam, Vinh Phuc… Meanwhile, in Ninh Binh, the price increased slightly by 1,000 VND / kg to 76,000 VND / kg.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog price today did not record a new adjustment compared to yesterday and was purchased by traders in the range 74,000 - 77,000 VND / kg. Quang Binh and Quang Tri are currently trading at 74,000 VND / kg, the lowest in the region. In the opposite direction, Lam Dong is still the leading locality in terms of price when anchored high at 77,000 VND / kg.

In the South, the live hog price today is adjusted 1,000 VND / kg in some localities and is traded in the range of 74,000 - 78,000 VND / kg. With the same reduction of 1,000 VND / kg, An Giang and Bac Lieu were traded at 76,000 VND / kg. In Tay Ninh, the price increased slightly by 1,000 VND / kg to 77,000 VND / kg, on par with Binh Phuoc, Vung Tau, Long An, Dong Thap ...

In 2021, the Department of Livestock Production (Ministry of Agriculture and Rural Development) set a target to increase production value of the whole livestock industry at about 5-6%. The output of meat of all kinds is about 5.7 million tons. In which, pork reached about 3.67 million tons, an increase of 6.1% compared to 2020; poultry meat reached about 1.5 million tons, up 5.8%; beef reached about 395 thousand tons, up 6%; egg production reached about 15.6 billion, up 7.5% and milk yield about 1.21 million tons, up 11.5% compared to 2020.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts