CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 11/03/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 11.03.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 11/3 tiếp tục điều chỉnh trái chiều tại một số địa phương trên phạm vi cả nước.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng 74.000 – 76.000 đồng/kg. Lào Cai hiện là địa phương có giá lợn hơi thấp nhất vùng sau khi giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 74.000 đồng/kg. Tại Phú Thọ, giá giao dịch là 75.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá giảm nhẹ tại một số địa phương và được thương lái thu mua trong khoảng 73.000 – 77.000 đồng/kg. Giá giao dịch tại Quảng Trị và Bình Định lần lượt giảm 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg, xuống ngưỡng 73.000 đồng/kg. Mức giá 74.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Bình. Đắc Lắc, Lâm Đồng giá heo hơi lần lượt ở mức 76.000 đồng/kg và 77.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giá lợn hơi ở mức 75.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh trái chiều khoảng 1.000 đồng/kg và được giao dịch trong khoảng 74.000 – 78.000 đồng/kg. Giá giao dịch tại Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre tăng 1.000 đồng/kg, lên ngưỡng 77.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thu mua tại Sóc Trăng điều chỉnh về mốc 77.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. TP Hồ Chí Minh, giá heo hơi đang ở mức cao nhất khu vực 78.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi ở Đồng Nai ở ngưỡng 74.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 2, giá heo hơi có xu hướng giảm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước do nhu cầu tiêu thụ thịt heo giảm. Giá heo hơi tháng 2 dao động trong khoảng 74.000 – 78.000 đồng/kg, giảm 4.000 – 6.000 đồng/kg so với cuối tháng 1/2021. Giá heo giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trở lại đã tác động tới nhu cầu, thương mại khi các nhà hàng buộc phải đóng cửa.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2021, Việt Nam nhập khẩu 10,25 nghìn tấn thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (mã HS 0203), trị giá 24,34 triệu USD, tăng 322,4% về lượng và tăng 401,2% về trị giá so với tháng 1/2020. Trong đó, Nga, Canada, Brazil, Ba Lan và Mỹ là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt heo cho Việt Nam trong tháng 1/2021.

Năm 2021, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành chăn nuôi đạt khoảng 5-6%. Sản lượng thịt các loại đạt khoảng 5,7 triệu tấn. Trong đó thịt heo đạt khoảng 3,67 triệu tấn, tăng 6,1% so với năm 2020; thịt gia cầm đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 5,8%; thịt bò đạt khoảng 395 nghìn tấn, tăng 6%; sản lượng trứng đạt khoảng 15,6 tỷ quả, tăng 7,5% và sản lượng sữa đạt khoảng 1,21 triệu tấn, tăng 11,5% so với năm 2020.


Thuốc Thú Y | Giá Thủy Sản


(March 11, 2021) In the North, the live hog price today recorded a decrease of 1,000 VND / kg compared to yesterday and fluctuated between 74,000 and 76,000 VND / kg. Lao Cai is currently the locality with the lowest pig price in the region after reducing VND 1,000 / kg to VND 74,000 / kg. In Phu Tho, the transaction price is 75,000 VND / kg, after reducing 1,000 VND / kg compared to yesterday.

In the Central region, the Central Highlands, prices decreased slightly in some localities and were purchased by traders in the range of 73,000 - 77,000 VND / kg. Transaction prices in Quang Tri and Binh Dinh decreased by 1,000 VND / kg and 2,000 VND / kg, respectively, down to 73,000 VND / kg. The price of 74,000 VND / kg was recorded in Quang Binh. In Dak Lak and Lam Dong, prices of live pigs are 76,000 VND / kg and 77,000 VND / kg, respectively. In the rest of the locality, the price of live pigs is 75,000 VND / kg.

In the South, the live hog price today was adjusted in opposite directions of about 1,000 VND / kg and was traded in the range of 74,000 - 78,000 VND / kg. Transaction prices in Vinh Long, Tra Vinh and Ben Tre increased 1,000 VND / kg, to 77,000 VND / kg. Meanwhile, purchasing prices in Soc Trang adjusted to 77,000 VND / kg, down 1,000 VND / kg compared to yesterday. In Ho Chi Minh City, live hog prices are at the highest level in the region at 78,000 VND / kg. Meanwhile, the live hog price in Dong Nai was at 74,000 VND / kg, the lowest in the region.

According to the Import-Export Department, in February, live hog prices tended to decrease in many provinces across the country due to lower pork consumption demand. Pig prices in February fluctuated from 74,000 to 78,000 VND / kg, down 4,000 - 6,000 VND / kg compared to the end of January 2021. The fall in pig prices due to the resurgence of the COVID-19 epidemic has impacted on demand and trade as restaurants are forced to close.

According to calculations from the General Department of Customs, in January 2021, Vietnam imported 10.25 thousand tons of fresh, chilled or frozen pork (HS code 0203), worth $ 24.34 million, up 322.4% in volume and 401.2% in value compared to January 2020. In which, Russia, Canada, Brazil, Poland and the US are the 5 largest markets supplying pork to Vietnam in January 2021.

In 2021, the Department of Livestock Production (Ministry of Agriculture and Rural Development) set a target to increase production value of the whole livestock industry at about 5-6%. The output of meat of all kinds is about 5.7 million tons. In which, pork reached about 3.67 million tons, an increase of 6.1% compared to 2020; poultry meat reached about 1.5 million tons, up 5.8%; beef reached about 395 thousand tons, up 6%; egg production reached about 15.6 billion, up 7.5% and milk yield about 1.21 million tons, up 11.5% compared to 2020.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts