CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 26/03/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 26.03.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 26/3 tăng giảm trái chiều tại khu vực miền Bắc, còn tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc điều chỉnh tăng giảm trái chiều từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 74.000 – 76.000 đồng/kg. Yên Bái giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 74.000 đồng/kg, ngang bằng với Bắc Giang, Lào Cai và Nam Định. Còn tại Phú Thọ và Tuyên Quang, giá tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg lên ngưỡng 75.000 – 76.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không có thay đổi mới so với ghi nhận của ngày hôm qua được thương lái thu mua trong khoảng 70.000 – 75.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Lâm Đồng tiếp tục neo giá tại ngưỡng 75.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bình Định hiện là địa phương giao dịch thấp nhất khu vực, duy trì tại mức 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ về giá ở một vài địa phương và được giao dịch trong khoảng 73.000 – 77.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá tại Bình Phước là 74.000 đồng/kg trong khi Hậu Giang thu mua ở mức 75.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Giá Thủy Sản


(March 26, 2021) Today's live hog prices in the North were adjusted up and down, in contrast from 1,000 to 2,000 VND / kg and ranged from 74,000 to 76,000 VND / kg. Yen Bai decreased 1,000 VND / kg to 74,000 VND / kg, on par with Bac Giang, Lao Cai and Nam Dinh. Also in Phu Tho and Tuyen Quang, the price increased from 1,000 to 2,000 VND / kg to 75,000 - 76,000 VND / kg.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog price today has no new changes compared to yesterday's recorded by traders in the range of 70,000 - 75,000 VND / kg. Thanh Hoa, Nghe An, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai and Lam Dong continued to peg prices at VND 75,000 / kg. Meanwhile, Binh Dinh is currently the province with the lowest transactions in the region, maintained at 70,000 VND / kg.

The price of live hog in the South today adjusted to decrease slightly in price in some localities and was traded in the range of 73,000 - 77,000 VND / kg. Along with a reduction of 1,000 VND / kg, the price in Binh Phuoc was 74,000 VND / kg while Hau Giang bought it at 75,000 VND / kg.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts