CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 03/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 03.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 3/4 đi ngang tại các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg ở một vài tỉnh thành và dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg. Lào Cai tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 75.000 đồng/kg, ngang bằng với tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình… Cùng giao dịch tại mức 75.000 đồng/kg, Hà Nam giảm nhẹ 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không có thay đổi mới so với ghi nhận của ngày hôm qua và được thương lái thu mua trong khoảng 73.000 - 76.000 đồng/kg. Cùng neo giá cao tại ngưỡng 75.000 - 76.000 đồng/kg hiện có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Còn tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa… giá giao dịch ghi nhận mức thấp hơn, đạt từ 73.000 đến 74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam ghi nhận mức tăng giảm trái chiều so với ngày hôm qua và được giao dịch trong khoảng 74.000 - 77.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, giá tăng 1.000 đồng/kg lên mức 74.000 đồng/kg, bằng với Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu. Còn tại Cà Mau, giá thu mua hiện là 76.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá thịt heo hôm nay tại cửa hàng VinMart và Công ty Thực phẩm bán lẻ ghi nhận không xuất hiện điều chỉnh trong ngày cuối tuần. Hiện mức giá vẫn đang bán dao động trong khoảng 143.900 - 264.900 đồng/kg tại VinMart. Còn tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền mức giá đang bán dao động trong khoảng 50.000 - 155.000 đồng/kg.

Quý I/2021, Dabaco đạt doanh thu 4.193 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 407 tỷ đồng, lần lượt tăng 70% và 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng với việc thực hiện 27% kế hoạch doanh thu và 44% mục tiêu năm.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 3, 2021) The price of live hog today is 3/4 flat in the central provinces and the Central Highlands.

Pig prices in the North today recorded an adjustment of 1,000 VND / kg in some provinces and fluctuated between 74,000 and 76,000 VND / kg. Lao Cai increased slightly by 1,000 VND / kg to 75,000 VND / kg, equivalent to Hung Yen, Nam Dinh, Phu Tho, Thai Binh… Same transaction at 75,000 VND / kg, Ha Nam decreased slightly 1,000 VND / kg compared to other provinces. with yesterday.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog price today has no new change compared to yesterday's record and is purchased by traders in the range of 73,000 - 76,000 VND / kg. With high price anchor at 75,000 - 76,000 VND / kg, there are Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai ... Also in Quang Tri, Thua Thien Hue, Binh Dinh, Khanh Hoa ... transaction price recorded a lower level, reaching from 73,000 to 74,000 VND / kg.

Today's live hog prices in the South recorded mixed increases and decreases compared to yesterday and was traded in the range of 74,000 - 77,000 VND / kg. In Dong Nai, the price increased by 1,000 VND / kg to 74,000 VND / kg, equal to that of Binh Duong, Tay Ninh, Vung Tau. In Ca Mau, the current purchasing price is 76,000 VND / kg, down 1,000 VND / kg.

Today's pork prices at VinMart stores and Retail Food Company recorded no adjustment in the weekend. Currently, the price is still selling ranging from 143,900 to 264,900 VND / kg at VinMart. Also at Ha Hien Fresh Food Company, the selling price ranges from 50,000 to 155,000 VND / kg.

In the first quarter of 2021, Dabaco achieved VND 4,193 billion in revenue and VND 407 billion in after-tax profit, up 70% and 8.8% over the same period last year. Corresponding to the implementation of 27% of the revenue plan and 44% of the year target.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts