Giá Heo Hơi 08/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 08.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 8/4 tiếp tục đi ngang tại miền Trung và Tây Nguyên.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay không ghi nhận điều chỉnh mới và dao động trong khoảng từ 74.000 - 76.000 đồng/kg. Hiện tại, mức giá cao nhất khu vực là 76.000 đồng/kg có mặt tại hai tỉnh Hà Nam và Ninh Bình. Trong khi đó, các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang chứng kiến mốc thấp nhất là 74.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại tiếp tục thu mua tại ngưỡng 75.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang tại tất cả các tỉnh thành so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng 73.000 - 76.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá thấp khu vực là 73.000 đồng/kg và cao nhất là 76.000 đồng/kg, lần lượt có mặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghệ An. Một số địa phương như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Lâm Đồng duy trì tại ngưỡng 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam giảm rải rác ở một số địa phương và dao động trong khoảng từ 73.000 đến 77.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực là 73.000 đồng/kg ngang bằng với tỉnh An Giang. Tương tự, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại tỉnh Long An hiện ở mức 76.000 đồng/kg ngang bằng với Kiên Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 8, 2021) Pig prices today 8/4 continue to go sideways in the Central and Central Highlands.

The live hog price in the North today did not record a new adjustment and ranged from 74,000 to 76,000 VND / kg. Currently, the highest price in the region is 76,000 VND / kg available in Ha Nam and Ninh Binh provinces. Meanwhile, the provinces of Bac Giang, Lao Cai, Thai Binh, Vinh Phuc and Tuyen Quang saw the lowest milestone of 74,000 VND / kg. The remaining localities continue to buy at the threshold of 75,000 VND / kg.

In the Central and Central Highlands regions, the live hog prices today went sideways in all provinces compared to yesterday and fluctuated in the range of 73,000 - 76,000 VND / kg. In particular, the low regional price is 73,000 VND / kg and the highest is 76,000 VND / kg, respectively present in Thua Thien Hue and Nghe An. Some localities such as Thanh Hoa, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai and Lam Dong maintained at 75,000 VND / kg.

Today's live hog prices in the South Vietnam decreased scatteredly in some localities and ranged from 73,000 to 77,000 VND / kg. Specifically, Dong Nai province decreased by 1,000 VND / kg compared to yesterday, recording the lowest price in the region of 73,000 VND / kg, equivalent to An Giang province. Similarly, after reducing VND 1,000 / kg, live hog price in Long An province is currently at 76,000 VND / kg, equal to that of Kien Giang, Tra Vinh and Soc Trang.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts