Giá Heo Hơi 14/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 14.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 14/4 tiếp tục xu hướng giảm giá nhẹ tại cả khu vực miền Bắc, miền Trung- Tây Nguyên và khu vực miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương và dao động trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg. Cụ thể, ba tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ và Tuyên Quang cùng giảm 1.000 đồng/kg và cùng giao dịch ở ngưỡng 73.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, tỉnh Lào Cai điều chỉnh về mức 74.000 đồng/kg ngang bằng với Bắc Giang, Nam Định, Thái Nguyên và Thái Bình.

Giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay tương đối ổn định và dao động trong khoảng 72.000 - 75.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện ghi nhận mốc thấp nhất khu vực là 72.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,... duy trì giao dịch trong khoảng từ 74.000 - 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay tiếp tục đi ngang ở nhiều tỉnh thành và được dao động trong khoảng 73.000 - 76.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất là 76.000 đồng/kg có mặt tại ba tỉnh Long An, Bạc Liêu và Trà Vinh. Thấp nhất là 73.000 đồng/kg tại tỉnh An Giang. Duy chỉ có tỉnh Sóc Trăng là giảm nhẹ 1.000 đồng/kg và hiện giao dịch tại ngưỡng 75.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 14, 2021) Pig prices today April 14 continued the slight downward trend in both the North, Central and Central Highlands and the South.

In the North, the live hog price today decreased by 1,000 VND / kg in some localities and fluctuated in the range of 73,000 - 75,000 VND / kg. Specifically, the three provinces of Hung Yen, Phu Tho and Tuyen Quang both decreased by 1,000 VND / kg and traded at 73,000 VND / kg. Similarly, after losing VND 1,000 / kg, Lao Cai province adjusted to 74,000 VND / kg, equivalent to Bac Giang, Nam Dinh, Thai Nguyen and Thai Binh.

Pig prices in the Central region, the Central Highlands today are relatively stable and fluctuate in the range of 72,000 - 75,000 VND / kg. Thua Thien Hue province alone decreased 1,000 VND / kg compared to yesterday, currently recording the lowest milestone in the region of 72,000 VND / kg. Other localities such as Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, ... maintain transactions in the range of 74,000 - 75,000 VND / kg.

Pig prices in the South today continue to go sideways in many provinces and fluctuate in the range of 73,000 - 76,000 VND / kg. In particular, the highest price is 76,000 VND / kg present in three provinces of Long An, Bac Lieu and Tra Vinh. The lowest is 73,000 VND / kg in An Giang province. Only Soc Trang province has slightly decreased by 1,000 VND / kg and is currently trading at 75,000 VND / kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts