Giá Heo Hơi 15/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 15.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 15/4 giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Nam. Còn tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc ghi nhận mức tăng giảm trái chiều và dao động trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, hai tỉnh Nam Định và Yên Bái đang thu mua với giá từ 73.000 đến 74.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, tại Phú Thọ giá lợn hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 74.000 đồng/kg, ngang bằng với Bắc Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Thái Bình.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang và được thương lái thu mua trong khoảng 72.000 - 75.000 đồng/kg. Cùng giao dịch với giá từ 74.000 đến 75.000 đồng/kg hiện có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… Trong khi đó, Thừa Thiên Huế tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, chỉ đạt 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay tiếp tục ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ ở một số tỉnh thành và được giao dịch trong khoảng 73.000 - 76.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá tại Bình Phước và Vĩnh Long hiện ở mức 74.000 đồng/kg trong khi Hậu Giang thu mua thấp hơn với 73.000 đồng/kg. Một số tỉnh thành vẫn neo giá tại ngưỡng cao như Long An, Bạc Liêu và Trà Vinh cùng đạt 76.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 15, 2021) Pig prices today, April 15, decreased slightly in some localities in the North and the South. Also in the Central region, the Central Highlands, the price of live pigs today is flat.

Today's live hog prices in the North recorded mixed increases and decreases in the range of 73,000 - 75,000 VND / kg. With the same reduction of 1,000 VND / kg, the two provinces of Nam Dinh and Yen Bai are buying at prices from 73,000 to 74,000 VND / kg. In the opposite direction, in Phu Tho, the price of live pigs increased slightly by 1,000 VND / kg to 74,000 VND / kg, on par with Bac Giang, Lao Cai, Thai Nguyen and Thai Binh.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog price today goes sideways and is purchased by traders in the range of 72,000 - 75,000 VND / kg. At the same price from 74,000 to 75,000 VND / kg, there are Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri ... Meanwhile, Thua Thien Hue continues to be the locality with the lowest prices in the region, only reaching 72,000 VND / kg.

Pig prices in the South today continued to record a slight decrease in some provinces and were traded in the range of 73,000 - 76,000 VND / kg. With the same reduction of 1,000 VND / kg, prices in Binh Phuoc and Vinh Long are currently 74,000 VND / kg while Hau Giang's purchases are lower with 73,000 VND / kg. Some provinces and cities are still pegged at high thresholds such as Long An, Bac Lieu and Tra Vinh with 76,000 VND / kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts