CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 25/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 25.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 25/4 dao động trong khoảng 70.000 - 74.000 đồng/kg tại các tỉnh thành trên cả nước.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Lào Cai, Phú Thọ hiện đang ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực 71.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bắc Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình hiện giá lợn hơi ở mức 73.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại, giá lợn hơi ở mức 72.000 đồng/kg.

Tính chung, trong tuần qua, giá heo hơi ghi nhận mức điều chỉnh giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng/kg. Bắc Giang, Yên Bái, Thái Nguyên và Tuyên Quang cùng giảm 1.000 đồng/kg. Tương tự, tại các tỉnh Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam… mức giao dịch cũng lần lượt giảm từ 2.000 đến 3.000 đồng/kg so với ghi nhận cuối tuần trước.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang và được thương lái thu mua trong khoảng 70.000 - 74.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 70.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, giá heo hơi ở mức 74.000 đồng/kg.

Tính chung, trong tuần qua, giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên điều chỉnh giảm rải rác. Trong đó, cùng giảm 1.000 đồng/kg, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Thuận.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay đi ngang và được giao dịch trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg. Tính chung, trong tuần qua, giá lợn hơi tại khu vực miền Nam điều chỉnh giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng/kg. Trong đó, Bình Phước, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh… cùng giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Riêng tại Vũng Tàu giá heo hơi điều chỉnh giảm 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước đó.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 25, 2021) Pig prices today, April 25, ranged from 70,000 to 74,000 VND / kg in provinces across the country.

The live hog price in the North today ranges from 71,000 to 73,000 VND / kg. Lao Cai and Phu Tho are currently recording the lowest prices in the region at VND71,000 / kg. Meanwhile, Bac Giang, Yen Bai, Thai Nguyen, Thai Binh, Vinh Phuc, Ninh Binh currently live at 73,000 VND / kg. In the rest of the locality, the live pig price is 72,000 VND / kg.

Generally, in the past week, live hog price has been adjusted down from 1,000 to 3,000 VND / kg. Bac Giang, Yen Bai, Thai Nguyen and Tuyen Quang all lost 1,000 VND / kg. Similarly, in the provinces of Lao Cai, Hung Yen, Nam Dinh, Phu Tho, Thai Binh, Ha Nam… the transaction also decreased from 2,000 to 3,000 VND / kg in turn compared to the previous week's record.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog price today goes sideways and is purchased by traders in the range of 70,000 - 74,000 VND / kg. In which, Thua Thien Hue province recorded the lowest level in the region of 70,000 VND / kg. Ha Tinh, Quang Binh, Khanh Hoa, Lam Dong, Ninh Thuan, live hog price is 74,000 VND / kg.

In general, in the past week, live hog prices in the Central region and the Central Highlands have been scattered downward adjustments. In which, the same reduction of 1,000 VND / kg, Ha Tinh, Thua Thien Hue, Lam Dong, Dak Lak and Binh Thuan.

Pig prices in the South today went sideways and were traded in the range of 72,000 - 74,000 VND / kg. Generally, in the past week, the price of live pigs in the South decreased from 1,000 to 3,000 VND / kg. In which, Binh Phuoc, Dong Nai, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Tay Ninh ... both decreased from 1,000 to 2,000 VND / kg. Particularly in Vung Tau, the price of live pigs was adjusted down by 3,000 VND / kg compared to the previous week.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts