Giá Heo Hơi 27/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 27.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 27/4 giảm nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, sau nhiều ngày đi ngang, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt điều chỉnh giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ tại các địa phương và dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại Thái Nguyên là 71.000 đồng/kg trong khi Bắc Giang giao dịch nhỉnh hơn với 72.000 đồng/kg. Tương tự, Vĩnh Phúc cũng điều chỉnh giảm nhẹ 2.000 đồng/kg xuống còn 71.000 đồng/kg, ngang bằng với Phú Thọ, Lào Cai.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đồng loạt điều chỉnh giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg so với ghi nhận của ngày hôm qua và được thương lái thu mua trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lâm Đồng và Ninh Thuận cùng giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 72.000 đồng/kg. Còn ở Khánh Hòa, heo hơi đang được giao dịch ở mức 73.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam giảm nhẹ ở một vài địa phương so với ghi nhận của ngày hôm qua và được giao dịch trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, Cần Thơ và Bến Tre đang giao dịch với giá 73.000 đồng/kg. Tương tự, Đồng Tháp cũng giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 72.000 đồng/kg, ngang bằng với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu...

Tại Hội nghị "Triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi và thủy sản trong tình hình mới" diễn ra ngày 26/4/2021, ông Nguyễn Xuân Dương – Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi- cho biết, trong quý I/2021, đàn heo cả nước giảm khoảng 2% so với cuối năm 2020. Nguyên nhân đàn heo giảm là do cung cấp thực phẩm cho Tết nguyên đán tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, tổng sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng trong cả quý I/2021 đạt 1.018,8 ngàn tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020. Giá heo thịt hiện tại xuất bán tại cửa chuồng đã giảm so với thời điểm trước tết Nguyên đán, dao động từ 74.000 - 78.000 đồng/kg.

Năm 2020, khi được Chính phủ cho phép, một số doanh nghiệp đã nhập 447,6 ngàn con heo sống để giết thịt (bình quân 100 kg/con). Tổng số lượng thịt heo và phụ phẩm nhập khẩu khoảng 148 ngàn tấn (tương đương 4,3% tổng sản lượng thịt heo hơi sản xuất năm 2020). Mục tiêu kế hoạch ngành chăn nuôi trong năm 2021, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt khoảng 3,87 triệu tấn.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 27, 2021) Pig prices today, April 27, decreased slightly in many localities across the country. In the Central Region - Central Highlands, after many days of sideways movement, the live hog price today simultaneously decreased from 1,000 to 2,000 VND / kg.

Pig prices in the North today recorded a slight decrease in localities and ranged from 71,000 to 73,000 VND / kg. With the same reduction of 1,000 VND / kg, the live hog price in Thai Nguyen was 71,000 VND / kg while Bac Giang traded slightly with 72,000 VND / kg. Similarly, Vinh Phuc also decreased slightly by 2,000 VND / kg to 71,000 VND / kg, on par with Phu Tho, Lao Cai.

In the Central region - Central Highlands, the live hog price today simultaneously decreased from 1,000 to 2,000 VND / kg compared to yesterday's record and was purchased by traders in the range of 70,000 - 73,000 VND / kg. The provinces of Ha Tinh, Quang Binh, Lam Dong and Ninh Thuan all decreased by 2,000 VND / kg to 72,000 VND / kg. In Khanh Hoa, live pigs are being traded at 73,000 VND / kg, down 1,000 VND / kg compared to yesterday.

Pig prices in the South decreased slightly in some localities compared to yesterday's records and traded in the range of 72,000 - 74,000 VND / kg. With a reduction of 1,000 VND / kg, Can Tho and Ben Tre are trading at 73,000 VND / kg. Similarly, Dong Thap also decreased 2,000 VND / kg to 72,000 VND / kg, equivalent to the provinces of Dong Nai, Binh Duong, Vung Tau ...

At the conference "Deploying solutions to develop livestock and fisheries in a new situation" held on April 26, 2021, Mr. Nguyen Xuan Duong - Acting Director of Department of Livestock Production - said, in the first quarter of 2021 , the country's pig herd decreased by about 2% compared to the end of 2020. The reason for the decrease in pig herd was due to the increase of food supply for the Lunar New Year by about 10%. However, the total output of live-off pork for the whole quarter I / 2021 reached 1,018.8 thousand tons, up 7.5% over the same period in 2020. The current price of pork for sale at the barn gate has decreased compared to that of the same period in 2020. time before the Lunar New Year, ranging from 74,000 to 78,000 VND / kg.

In 2020, when permitted by the Government, some businesses imported 447.6 thousand live pigs to kill meat (average 100 kg / head). The total amount of imported pork and by-products is about 148 thousand tons (equivalent to 4.3% of the total pork production output in 2020). The target of the livestock industry plan in 2021, the output of live-weight pork will reach about 3.87 million tons.

Comments

  1. Generally, free spins shall be for a particular sport or titles from a set software Casinozer supplier. Winnings made may properly once more have to be turned over before withdrawing. The welcome package from 1XBet is price up to as} W190,000, {as properly as|in addition to} a hundred and fifty free spins.

    ReplyDelete

Post a Comment

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts