CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 06/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 06.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 6/5 duy trì xu hướng giảm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc điều chỉnh giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại một số địa phương và dao động trong khoảng từ 67.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Yên Bái và Nam Định cùng giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 69.000 đồng/kg, ngang bằng với mức giá tại Hà Nam, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Tương tự, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, hai tỉnh Hưng Yên và Thái Nguyên lần lượt thu mua với giá 68.000 đồng/kg và 70.000 đồng/kg. Mức giao dịch thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lào Cai và Phú Thọ.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay giá heo hơi giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg và được thương lái thu mua trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Theo đó, Thanh Hóa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg và lần lượt thu mua với giá 70.000 đồng/kg và 71.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận cùng giảm 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch chung mốc 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay cũng không nằm ngoài xu hướng giảm và đang dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Các tỉnh Long An, An Giang, Kiên Giang và Bạc Liêu cùng giao dịch tại mức 71.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hai tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh cùng điều chỉnh giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 71.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Bình Phước giảm 3.000 đồng/kg về mốc 70.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất trong khu vực ở thời điểm hiện tại.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 6, 2021) Pig prices today 6/5 maintained a downward trend in many provinces across the country.

Today's live hog price in the North is adjusted down from 1,000-2,000 VND / kg in some localities and ranges from 67,000 VND / kg to 70,000 VND / kg. Specifically, in Yen Bai and Nam Dinh both decreased 2,000 VND / kg, to 69,000 VND / kg, equal to the prices in Ha Nam, Vinh Phuc and Hanoi. Similarly, after reducing 1,000 VND / kg, the two provinces of Hung Yen and Thai Nguyen in turn purchased for 68,000 VND / kg and 70,000 VND / kg. The lowest transaction level in the region was 67,000 VND / kg recorded in Lao Cai and Phu Tho.

In the Central region, the Central Highlands today, the price of live pigs decreased from 1,000 VND / kg to 2,000 VND / kg and was purchased by traders in the range of 70,000 - 72,000 VND / kg. Accordingly, Thanh Hoa and Lam Dong both reduced VND 1,000 / kg and purchased 70,000 VND / kg and 71,000 VND / kg respectively. The provinces of Ha Tinh, Ninh Thuan and Binh Thuan both reduced VND 2,000 / kg, currently trading at 70,000 VND / kg.

Pig prices in the South today are not out of the downtrend and are fluctuating in the range of 70,000 - 72,000 VND / kg. Provinces of Long An, An Giang, Kien Giang and Bac Lieu together traded at 71,000 VND / kg, down 1,000 VND / kg compared to yesterday. Tien Giang and Tra Vinh provinces together adjusted to reduce 2,000 VND / kg to 71,000 VND / kg. Binh Phuoc province alone reduced 3,000 VND / kg to 70,000 VND / kg. This is the lowest price in the region at the moment.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts