CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 07/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 07.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 7/5 tiếp tục giảm rải rác ở một vài địa phương trên cả nước.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay tương đối ổn định và dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Hiện tại, các tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình và Ninh Bình duy trì vị trí dẫn đầu với giá 70.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Bắc Giang giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện thu mua tại mức 69.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đồng loạt chững giá ở nhiều địa phương và được dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Theo đó, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận giữ nguyên mức giá 70.000 đồng/kg. Tương tự, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thu mua tại mốc cao nhất khu vực là 72.000 đồng/kg. Duy chỉ có tỉnh Quảng Bình là điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện ghi nhận mức 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg ở một vài địa phương và dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Tháp và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch chung mức 71.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh giảm 2.000 đồng/kg, thương lái tại Vũng Tàu đang thu mua tại mốc 70.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, tiếp tục giao dịch trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 7, 2021) Pig prices today 7/5 continue to decrease scattered in a few localities across the country.

Pig prices in the North today are relatively stable and fluctuate in the range of 67,000 - 70,000 VND / kg. Currently, the provinces of Thai Nguyen, Thai Binh and Ninh Binh maintain the leading positions with the price of 70,000 VND / kg. Bac Giang province alone decreased 1,000 VND / kg compared to yesterday, currently purchased at 69,000 VND / kg.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog prices today are flat in many localities and fluctuate in the range of 70,000 - 72,000 VND / kg. Accordingly, the provinces of Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Ninh Thuan and Binh Thuan remain at the price of 70,000 VND / kg. Similarly, Quang Tri province continues to buy at the highest milestone in the region of 72,000 VND / kg. Only Quang Binh province is adjusted to decrease by 1,000 VND / kg compared to yesterday, currently recording 71,000 VND / kg.

Today's live hog prices in the South decreased from 1,000 VND / kg to 2,000 VND / kg in some localities and ranged from 70,000 - 72,000 VND / kg. Specifically, Dong Thap and Can Tho both decreased by 1,000 VND / kg, currently trading at 71,000 VND / kg. After adjusting to reduce 2,000 VND / kg, traders in Vung Tau are buying at 70,000 VND / kg. The remaining provinces did not witness new changes, continuing to trade in the range of 70,000 - 72,000 VND / kg.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts