CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 10/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 10.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 10/5 giảm rải rác trên địa bàn cả nước.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ ở một số địa phương và dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá giao dịch tại Ninh Bình được ghi nhận ở mức 69.000 đồng/kg, ngang bằng với Bắc Giang, Yên Bái, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Các tỉnh thành còn lại không có thay đổi mới về giá so với cuối tuần trước. Trong đó, thấp nhất là 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lào Cai và Phú Thọ.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên điều chỉnh 1.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Cụ thể, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 70.000 đồng/kg. Cùng giao dịch trong khoảng 70.000 - 71.000 đồng/kg có các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,... Còn tại Quảng Trị hiện đang ghi nhận mức giao dịch cao nhất khu vực là 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay giảm 1.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Theo đó, Bình Dương giảm 1.000 đồng/kg, điều chỉnh giá xuống còn 71.000 đồng/kg. Hiện tại, mức giá thấp nhất khu vực là 70.000 đồng/kg được ghi nhận tại ba tỉnh Bình Phước, Vũng Tàu và Tiền Giang. TP Hồ Chí Minh, Bến Tre hiện ghi nhận mức giá 72.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 10, 2021) Pig prices today, May 10, are scattered throughout the country.

In the North, the live hog price today decreased slightly in some localities and fluctuated in the range of 67,000 - 70,000 VND / kg. After reducing VND 1,000 / kg, the transaction price in Ninh Binh was recorded at VND 69,000 / kg, equal to Bac Giang, Yen Bai, Nam Dinh, Ha Nam, Vinh Phuc and Hanoi. The remaining provinces have no new changes in prices compared to the end of last week. Of which, the lowest was 67,000 VND / kg was recorded in Lao Cai and Phu Tho.

Today's live hog price in the Central and Central Highlands regions is adjusted 1,000 VND / kg and fluctuates between 70,000 and 72,000 VND / kg. Specifically, Thua Thien Hue and Khanh Hoa both reduced 1,000 VND / kg to 70,000 VND / kg. With transactions in the range of 70,000 - 71,000 VND / kg, there are provinces Thanh Hoa, Nghe An, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, ... And in Quang Tri is currently recording the highest transaction rate in the region. is 72,000 VND / kg.

Pig prices in the South today decreased by 1,000 VND / kg and ranged from 70,000 to 72,000 VND / kg. Accordingly, Binh Duong decreased 1,000 VND / kg, adjusted the price to 71,000 VND / kg. Currently, the lowest price in the region of 70,000 VND / kg is recorded in the three provinces of Binh Phuoc, Vung Tau and Tien Giang. Ho Chi Minh City, Ben Tre currently recorded a price of 72,000 VND / kg.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts