Giá Heo Hơi 13/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 13.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 13/5 đi ngang ở khu vực miền Bắc, giảm nhẹ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và khu vực miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang và dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Cùng giao dịch trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg hiện có các tỉnh Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên,... Mức giao dịch thấp nhất khu vực là 64.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Lào Cai.

Giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay không có nhiều biến động mới so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng 67.000 - 75.000 đồng/kg. Trong đó, giá thu mua thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Bình Định. Nhiều địa phương khác duy trì giao dịch quanh ngưỡng trung bình là 70.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, điều chỉnh xuống còn 72.000 đồng/kg. Quảng Trị là địa phương có mức giá heo hơi cao nhất khu vực và đứng ở mức 75.000 đồng/kg, đây cũng là mức cao nhất cả nước.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì xu hướng giảm ở một số địa phương và dao động trong khoảng 67.000 - 71.000 đồng/kg. Cụ thể, Trà Vinh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống còn 71.000 đồng/kg. Tương tự, hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre cùng giảm 4.000 đồng/kg, hiện giao dịch chung mức 67.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại, giá lợn hơi hôm nay duy trì trong khoảng 70.000 – 71.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 13, 2021) Live hog price today 13/5 moved sideways in the North, slightly decreased in the Central - Central Highlands and the South.

In the North, live hog prices today were flat and fluctuated between 64,000 and 69,000 VND/kg. The same transaction in the range of 68,000 - 69,000 VND/kg is currently in Yen Bai, Hung Yen, Nam Dinh, Thai Nguyen, etc. The lowest level of transaction in the region is 64,000 VND/kg recorded in Lao Cai province.

Live hog prices in the Central and Central Highlands regions today did not have many new changes compared to yesterday and fluctuated between 67,000 - 75,000 VND/kg. In which, the lowest purchase price in the region is 67,000 VND/kg recorded in Binh Dinh province. Many other localities maintain transactions around the average threshold of 70,000 VND/kg. Particularly, Thua Thien Hue province decreased by 2,000 VND/kg compared to yesterday, adjusted to 72,000 VND/kg. Quang Tri is the locality with the highest live hog price in the region and stands at 75,000 VND/kg, which is also the highest in the country.

In the South, live hog prices today maintained a downward trend in some localities and fluctuated between 67,000 and 71,000 VND/kg. Specifically, Tra Vinh decreased slightly by 1,000 VND/kg to 71,000 VND/kg. Similarly, the two provinces of Vinh Long and Ben Tre both decreased by 4,000 VND/kg, currently trading at 67,000 VND/kg. In the remaining localities, the price of live hogs today remains in the range of 70,000 - 71,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts