Giá Heo Hơi 16/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 16.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 16/5 dao động trong khoảng 64.000 - 75.000 đồng/kg.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm rải rác ở một số địa phương và dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Theo đó, Tuyên Quang và Ninh Bình cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt giao dịch với giá 67.000 - 69.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thái Bình thu mua trong khoảng từ 65.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg. So với cuối tuần trước, tỉnh Lào Cai và Bắc Giang cùng giảm 3.000 đồng/kg lần lượt về giá 64.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay tăng giảm trái chiều so với tuần trước, thấp nhất là 67.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận và Khánh Hòa đang giao dịch với khoảng giá từ 69.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg. Tương tự, Bình Định giảm 4.000 đồng/kg xuống còn 67.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Trong khi đó, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế lần lượt tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg, hiện thu mua heo hơi chung mức 75.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. 

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động từ 67.000 đồng/kg đến 75.000 đồng/kg. Cụ thể, Bình Dương và An Giang giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, giao dịch tương ứng với giá 70.000 - 71.000 đồng/kg. Tương tự, Sóc Trăng, Cà Mau và TP HCM giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước, hiện thu mua lần lượt là 69.000 đồng/kg và 70.000 đồng/kg. Hai tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long và Bến Tre giảm từ 3.000 đồng/kg đến 5.000 đồng/kg, hiện thu mua với giá 67.000 - 69.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Long An nhích nhẹ lên mốc 72.000 đồng/kg. Đồng Nai điều chỉnh tăng 4.000 đồng/kg lên mức 75.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, tính từ tháng 11/2020 đến nay, đã có 6 lần tăng giá thức ăn chăn nuôi với heo và tháng nào cũng có một đợt tăng giá. Tổng cộng trong 6 lần tăng giá vừa qua, đã tăng từ 1.595 - 1.990 đồng/kg. Điều đáng lo ngại với người chăn nuôi là theo thông tin từ các nhà máy, chuẩn bị có một đợt tăng giá trong tháng 5 (đợt tăng giá thứ 7 liên tiếp), với mức tăng dự kiến từ 300 - 500 đồng/kg. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn đang có xu hướng tăng lên, thì giá heo lại giảm. Ở Đồng Nai, giá heo hơi đã xuống dưới mức 70.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 16, 2021) The price of live pigs today, May 16, fluctuates between 64,000 and 75,000 VND/kg.

In the Northern region, the price of live hog today decreased scatteredly in some localities and fluctuated in the range of 64,000 - 69,000 VND/kg. Accordingly, Tuyen Quang and Ninh Binh together reduced 1,000 VND/kg, trading at 67,000 - 69,000 VND/kg respectively. Similarly, after a reduction of 2,000 VND/kg, Hanoi, Phu Tho, Thai Nguyen and Thai Binh buy between 65,000 VND/kg and 68,000 VND/kg. Compared to the end of last week, Lao Cai and Bac Giang provinces both decreased by 3,000 VND/kg to 64,000 VND/kg and 66,000 VND/kg, respectively.

In the Central region, Central Highlands, today's live hog price increased and decreased in contrast to last week, the lowest was 67,000 VND/kg. After reducing by 1,000 VND/kg, the provinces of Thanh Hoa, Nghe An, Binh Thuan and Khanh Hoa are trading with prices ranging from 69,000 VND/kg to 70,000 VND/kg. Similarly, Binh Dinh decreased by 4,000 VND/kg to 67,000 VND/kg, the lowest in the region. Meanwhile, Quang Tri and Thua Thien Hue, respectively, increased by 3,000 - 4,000 VND/kg, currently purchasing live hogs at 75,000 VND/kg, the highest in the region.

In the South, live hog prices today ranged from VND67,000/kg to VND75,000/kg. Specifically, Binh Duong and An Giang decreased slightly by 1,000 VND/kg, trading at the price of 70,000 - 71,000 VND/kg, respectively. Similarly, Soc Trang, Ca Mau and Ho Chi Minh City decreased by 2,000 VND/kg compared to the previous week, currently purchasing at 69,000 VND/kg and 70,000 VND/kg respectively. The two provinces of Hau Giang, Vinh Long and Ben Tre decreased from 3,000 VND/kg to 5,000 VND/kg, currently purchasing at 67,000 - 69,000 VND/kg. In the opposite direction, Long An inched slightly to 72,000 VND/kg. Dong Nai adjusted to increase 4,000 VND/kg to 75,000 VND/kg, the highest in the region.

According to Mr. Nguyen Kim Doan, Vice Chairman of Dong Nai Livestock Association, since November 2020, there have been six price increases for pig feed and every month there is a price increase. In total, in the past 6 times, the price has increased from 1,595 to 1,990 VND/kg. The worrying thing for farmers is that according to information from factories, there is about to be a price increase in May (the 7th consecutive price increase), with an expected increase of 300-500 VND/kg. While the price of animal feed is still trending up, the price of pig is falling. In Dong Nai, live hog prices have fallen below 70,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts