CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 30/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 30.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 30/5 dao động trong khoảng 64.000 - 72.000 đồng/kg.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi biến động trái chiều trong tuần qua. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc hiện đang dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg. Theo đó, Tuyên Quang hạ nhẹ một giá xuống còn 67.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, sau khi tăng 2.000 đồng/kg, Hà Nội và Hưng Yên hiện giao dịch chung mốc 70.000 đồng/kg. So với cuối tuần trước, tỉnh Phú Thọ điều chỉnh tăng 4.000 đồng/kg lên ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi tăng giảm trái chiều so với tuần trước. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 67.000 - 72.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, Quảng Bình đang giao dịch với giá 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, hai tỉnh Quảng Nam và Đắk Lắk cùng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên mức 69.000 đồng/kg. Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thu mua heo hơi với giá 72.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. 

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi trong tuần qua tăng tại một số địa phương. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai, TP HCM và Đồng Tháp điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg, hiện giao dịch cùng mốc 70.000 đồng/kg. Tương tự, tỉnh Cần Thơ nhích nhẹ một giá lên ngưỡng 69.000 đồng/kg.

Bệnh Dịch Tả Heo Châu Phi tiếp tục có diễn biến phức tạp và có chiều hướng lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Theo Chi cục Chăn nuôi - Thú y Nam Định, từ ngày 11/5 - 25/5/2021, bệnh Dịch tả heo châu Phi đã phát sinh ở 50 hộ chăn nuôi tại 15 xã của hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Trong đó, Hải Hậu có 13 xã, Nghĩa Hưng hai xã. Qua thống kê của hai huyện, tổng số heo mắc bệnh và tiêu hủy là 145 con (heo nái 45 con, heo thịt 82 con, heo con 18 con) với tổng trọng lượng tiêu hủy trên 9,7 tấn.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 30, 2021) Live hog price today 30/5 fluctuates in the range of 64,000 - 72,000 VND/kg.

In the North, pork prices fluctuated slightly in the past week. Live hog price today in the North is currently fluctuating in the range of 64,000 - 70,000 VND/kg. Accordingly, Tuyen Quang slightly lowered the price to 67,000 VND/kg. In the opposite direction, after increasing by 2,000 VND/kg, Hanoi and Hung Yen are currently trading at the same level of 70,000 VND/kg. Compared to the end of last week, Phu Tho province increased by 4,000 VND/kg to 70,000 VND/kg.

In the Central and Central Highlands regions, live hog prices increased and decreased in contrast to the previous week. The price of live pigs today in the Central and Central Highlands ranges from 67,000 to 72,000 VND/kg. After reducing 1,000 VND/kg, Quang Binh is trading at 67,000 VND/kg. Meanwhile, the two provinces of Quang Nam and Dak Lak increased slightly by 1,000 VND/kg to 69,000 VND/kg. Quang Tri and Thua Thien Hue buy live pigs for 72,000 VND/kg, an increase of 4,000 VND/kg, the highest in the region.

In the South, live hog prices increased in the past week in some localities. The price of live pigs today in the South ranges from 67,000 to 70,000 VND/kg. Specifically, Dong Nai, Ho Chi Minh City and Dong Thap increased from 1,000 VND/kg to 3,000 VND/kg, currently trading at the same level of 70,000 VND/kg. Similarly, Can Tho province slightly inched up the price to 69,000 VND/kg.

African swine fever continues to have a complicated development and tends to spread to a large area in Nam Dinh province. According to the Nam Dinh Department of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, from May 11 to May 25, 2021, African swine fever has arisen in 50 breeding households in 15 communes of Hai Hau and Nghia Hung districts. In which, Hai Hau has 13 communes, Nghia Hung two communes. Through the statistics of the two districts, the total number of pigs infected and destroyed was 145 (45 sows, 82 meat pigs, 18 piglets) with a total weight of over 9.7 tons.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts