Giá Heo Hơi 04/06/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 04.06.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 4/6 điều chỉnh tăng giảm trái chiều ở một số địa phương.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg. Sau khi tăng 1.000 đồng/kg, thương lái tại Nam Định đang thu mua heo hơi ở mốc 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, đa phần các địa phương trong khu vực tiếp tục duy trì giao dịch quanh ngưỡng trung bình là 67.000 đồng/kg, ví dụ như Lào Cai, Bắc Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Hưng Yên.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 67.000 - 72.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Bình Định và Bình Thuận hiện là địa phương có giá giao dịch thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vẫn đang duy trì vị trí dẫn đầu với mức 72.000 đồng/kg heo hơi. Còn tại Nghệ An, Hà Tĩnh Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa,… giá giao dịch phổ biến được ghi nhận từ 74.000 đến 75.000 đồng/kg. 

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Bình Dương và Long An tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện đang thu mua heo hơi trong khoảng 69.000 - 70.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Đồng Nai hiện có giá giao dịch ở mốc 68.000 đồng/kg, giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại tiếp tục giữ mức giá giao dịch ổn định trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Năm 2020-2021, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, ngành nông nghiệp An Giang phát huy được vai trò nền tảng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết, năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới. Bên cạnh những khó khăn, thách thức, nhiều cơ hội mới cũng mở ra cho nông nghiệp An Giang. Để tận dụng tốt cơ hội đó, nông sản An Giang cần có đột phá trong phát triển thị trường để thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo chiều sâu và tiếp tục tăng trưởng cao. Bên cạnh đó, tỉnh An Giang thực hiện cơ chế điều hành linh hoạt, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ, giúp nông dân tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch Covid-19. Triển khai nhanh kế hoạch tái đàn heo trên địa bàn theo quy mô tập trung, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát, kiểm tra chặt hoạt động chăn nuôi để tránh bùng phát dịch tả heo châu Phi cũng như các loại dịch bệnh khác.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(June 4, 2021) Live hog price today 4/6 adjusted up and down in some localities.

In the Northern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 64,000 - 70,000 VND/kg. After increasing by 1,000 VND/kg, traders in Nam Dinh are purchasing live pigs at 68,000 VND/kg. Meanwhile, most localities in the region continue to maintain transactions around the average threshold of VND 67,000/kg, such as Lao Cai, Bac Giang, Yen Bai, Phu Tho, and Hung Yen.

In the Central and Central Highlands regions, live hog prices today ranged from 67,000 to 72,000 VND/kg. Thanh Hoa, Binh Dinh and Binh Thuan are currently the localities with the lowest transaction prices in the region with VND 67,000/kg. Meanwhile, Quang Tri and Thua Thien Hue are still maintaining the leading position with VND 72,000/kg of live hog. As for Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai, Khanh Hoa, common transaction prices are recorded from 74,000 to 75,000 VND/kg.

In the southern region, live hog prices today ranged from 67,000 to 70,000 VND/kg. Specifically, the two provinces of Binh Duong and Long An increased by 1,000 VND / kg compared to yesterday, currently purchasing live pigs in the range of 69,000 - 70,000 VND / kg. In the opposite direction, Dong Nai is currently trading at 68,000 VND/kg, a slight decrease of 1,000 VND/kg. The remaining provinces continue to keep the transaction price stable in the range of 67,000 - 68,000 VND/kg.

In the year 2020-2021, in the context of being heavily affected by the Covid-19 epidemic, An Giang's agricultural sector will promote its fundamental role in the province's economic development. Nguyen Si Lam, Director of An Giang Department of Agriculture and Rural Development, said that in 2021, the situation of the Covid-19 epidemic is still complicated in the world. Besides difficulties and challenges, many new opportunities also open up for agriculture in An Giang. To make good use of that opportunity, An Giang agricultural products need a breakthrough in market development to promote agricultural development in depth and continue to grow at a high rate. In addition, An Giang province implemented a flexible management mechanism, supported production and consumption linkages, and helped farmers consume agricultural products during the Covid-19 epidemic. Quickly deploy the plan to re-herd pigs in the area on a concentrated scale, apply biosecurity measures, control and closely inspect livestock activities to avoid the outbreak of African swine fever as well as other diseases.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts