Giá Heo Hơi 10/06/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 10.06.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 10/6 ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ ở cả ba miền.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg. Giá lợn hơi giảm rải rác ở một số tỉnh thành miền Bắc. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua trong khoảng 66.000 - 67.000 đồng/kg. Một vài nơi tiếp tục neo tại ngưỡng 69.000 đồng/kg, gồm Hưng Yên, Phú Thọ và TP Hà Nội.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động ổn định trong khoảng 66.000 - 72.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Đăk Lăk giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 67.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, tỉnh Bình Định ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực không thay đổi về giá so với hôm qua, hiện thu mua quanh ngưỡng trung bình là 70.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá thu mua heo hơi hôm nay giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, TP Hồ Chí Minh giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mốc 67.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, tỉnh Đồng Nai đang giao dịch heo hơi ở mốc 66.000 đồng/kg, thu mua cùng mức với Trà Vinh. Các tỉnh còn lại không có sự thay đổi, duy trì giao dịch với khoảng giá từ 67.000 đồng/kg tới 70.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(June 10, 2021) Live hog price today 10/6 recorded a slight decrease in all three regions.

In the North, the price of live hog today fluctuates between 65,000 - 69,000 VND/kg. Live hog prices fell sporadically in some northern provinces. In which, Thai Nguyen and Bac Giang provinces both reduced by 1,000 VND/kg, currently purchasing in the range of 66,000 - 67,000 VND/kg. Some places continue to anchor at 69,000 VND/kg, including Hung Yen, Phu Tho and Hanoi.

In the Central and Central Highlands regions, live hog prices today fluctuated stably in the range of 66,000 - 72,000 VND/kg. Accordingly, Dak Lak province reduced 1,000 VND/kg to 67,000 VND/kg. Similarly, after reducing 1,000 VND/kg, Binh Dinh province recorded the lowest level in the region at 66,000 VND/kg. The remaining provinces in the region did not change in price compared to yesterday, currently purchasing around the average threshold of 70,000 VND/kg.

In the southern region, the purchase price of live pigs today decreased from 1,000 VND/kg to 2,000 VND/kg, ranging from 66,000 to 70,000 VND/kg. Specifically, Ho Chi Minh City reduced 2,000 VND / kg, bringing the purchase price to 67,000 VND / kg. After reducing by 1,000 VND/kg compared to yesterday, Dong Nai province is trading live pigs at 66,000 VND/kg, purchasing at the same level as Tra Vinh. The remaining provinces remained unchanged, maintaining transactions with prices ranging from 67,000 VND/kg to 70,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts