Giá Heo Hơi 20/06/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 20.06.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 20/6 đi ngang trên phạm vi cả nước.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Theo đó, một số địa phương giảm 1.000 đồng/kg về khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg, gồm Lào Cai, TP Hà Nội và Ninh Bình. Ngược lại tại Thái Bình, giá giao dịch nằm ở ngưỡng 69.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động từ 66.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế giảm nhẹ 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, điều chỉnh về mốc 71.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới trong tuần qua, giao dịch ổn định trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg. Một số địa phương giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg về khoảng 65.000 - 68.000 đồng/kg, gồm hai tỉnh Bình Dương và Vĩnh Long. Sau khi điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, Đồng Nai và An Giang hiện giao dịch trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Long An và Đồng Tháp không ghi nhận biến động mới, giao dịch ổn định tại ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(June 20, 2021) Live hog prices today, June 20, are flat across the country.

Live hog prices in the North today ranged from 64,000 to 69,000 VND/kg. Accordingly, some localities reduced by 1,000 VND/kg to about 64,000 - 68,000 VND/kg, including Lao Cai, Hanoi and Ninh Binh. In contrast, in Thai Binh, the transaction price was at 69,000 VND/kg, an increase of 1,000 VND/kg compared to the previous week.

In the Central region and Central Highlands, the price of live pigs today ranges from 66,000 VND/kg to 71,000 VND/kg. Specifically, Thua Thien Hue province decreased slightly by 1,000 VND/kg compared to the end of last week, adjusted to 71,000 VND/kg. The remaining provinces did not see any new changes in the past week, trading was stable in the range of 66,000 - 68,000 VND/kg.

The price of live pigs today in the South ranges from 65,000 to 70,000 VND/kg. Some localities reduced 1,000 - 2,000 VND/kg to about 65,000 - 68,000 VND/kg, including two provinces of Binh Duong and Vinh Long. After adjusting to increase by 1,000 VND/kg, Dong Nai and An Giang are currently trading in the range of 67,000 - 69,000 VND/kg. Long An and Dong Thap did not record any new changes, trading was stable at VND 70,000/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts