Giá Heo Hơi 27/06/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 27.06.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 27/6 dao động trong khoảng 63.000 - 71.000 đồng/kg. Giá heo hơi dự báo tiếp tục giảm trong tuần tới?

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Theo đó, Lào Cai hạ nhẹ một giá xuống còn 64.000 đồng/kg. Tương tự, Ninh Bình, Hưng Yên và Phú Thọ cùng điều chỉnh giá thu mua về mức 67.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Giá heo hơi Hà Nội cũng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 68.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, Vĩnh Phúc và Thái Bình hiện giao dịch với giá 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi thu mua hôm nay dao động trong khoảng 63.000 - 71.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Ninh Thuận đang giao dịch chung mức 67.000 đồng/kg. Tương tự, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế lần lượt đưa giá giao dịch xuống mức 70.000 - 71.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Giá heo hơi Bình Định giảm đến 3.000 đồng/kg xuống còn 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai, TP HCM, Long An và Kiên Giang thu mua heo hơi trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Tương tự, Vĩnh Long và Bình Dương giảm 2.000 đồng/kg, lần lượt điều chỉnh giao dịch xuống còn 65.000 đồng/kg và 67.000 đồng/kg. Giá heo hơi Tiền Giang điều chỉnh giảm 3.000 đồng/kg về mức 66.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Bến Tre và An Giang nhích nhẹ một giá, hiện giao dịch trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(June 27, 2021) The price of live pigs today, June 27, fluctuates between 63,000 and 71,000 VND/kg. Live hog price forecast to continue to decrease next week?

In the North, live hog prices today ranged from 64,000 to 69,000 VND/kg. Accordingly, Lao Cai slightly lowered the price to 64,000 VND/kg. Similarly, Ninh Binh, Hung Yen and Phu Tho adjusted the purchasing price to 67,000 VND/kg, down 1,000 - 2,000 VND/kg. The price of live hog in Hanoi also decreased by 1,000 VND/kg, to 68,000 VND/kg. In the opposite direction, after increasing by 1,000 VND/kg, Vinh Phuc and Thai Binh are currently trading at 68,000 - 69,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs purchased today ranges from 63,000 to 71,000 VND/kg. After reducing 1,000 VND/kg, the three provinces of Nghe An, Ha Tinh and Ninh Thuan are trading at the same level of 67,000 VND/kg. Similarly, Quang Tri and Thua Thien Hue respectively brought the transaction price down to 70,000 - 71,000 VND/kg, down 1,000 VND/kg. The price of live pigs in Binh Dinh decreased by 3,000 VND/kg to 63,000 VND/kg, the lowest in the region.

In the South, live hog prices today fluctuate between 65,000 - 70,000 VND/kg. Specifically, Dong Nai, Ho Chi Minh City, Long An and Kien Giang buy live pigs in the range of 65,000 - 69,000 VND/kg, down 1,000 VND/kg compared to the end of last week. Similarly, Vinh Long and Binh Duong decreased by 2,000 VND/kg, adjusting their transactions to 65,000 VND/kg and 67,000 VND/kg, respectively. The price of live pigs in Tien Giang was adjusted down 3,000 VND/kg to 66,000 VND/kg. In the opposite direction, Ben Tre and An Giang slightly inched a price, currently trading in the range of 68,000 - 69,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts