CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 01/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 01.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 1/7 điều chỉnh giảm trên cả nước, giảm mạnh tại khu vực miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi thu mua hôm nay dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Phú Thọ và Tuyên Quang đang thu mua heo hơi với giá 64.000 đồng/kg, lần lượt giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá trong hôm nay.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 60.000 - 69.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống còn 68.000 đồng/kg, ngang bằng với các tỉnh Quảng Bình, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Sau khi giảm 3.000 đồng/kg, Bình Định điều chỉnh giao dịch xuống mốc 60.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm trên diện rộng, dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai và Vĩnh Long cùng giảm 3.000 đồng/kg, hiện giao dịch chung mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Tương tự, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau và Bến Tre giảm từ 2.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg, hiện chung giá thu mua là 65.000 đồng/kg. Bạc Liêu cũng điều chỉnh mức giao dịch xuống mức 66.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Tỉnh Sóc Trăng giảm 3.000 đồng/kg xuống còn 64.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 1, 2021) Live hog price today 1/7 adjusted down across the country, fell sharply in the South.

In the Northern region, the price of live hog purchased today ranges from 64,000 to 69,000 VND/kg. Specifically, Phu Tho and Tuyen Quang are buying live pigs for 64,000 VND/kg, down 2,000 - 3,000 VND/kg respectively. The remaining provinces did not record any new changes in prices today.

In the central region and the Central Highlands, live hog prices today ranged from 60,000 to 69,000 VND/kg. Accordingly, Thua Thien Hue province decreased slightly by 1,000 VND/kg to 68,000 VND/kg, on par with Quang Binh, Khanh Hoa and Lam Dong provinces. After reducing 3,000 VND/kg, Binh Dinh adjusted the transaction to 60,000 VND/kg.

In the South, live hog prices today fell on a large scale, ranging from 62,000 to 69,000 VND/kg. In which, Dong Nai and Vinh Long both decreased by 3,000 VND/kg, currently trading at 62,000 VND/kg, the lowest in the region. Similarly, Dong Thap, Hau Giang, Ca Mau and Ben Tre decreased from 2,000 VND/kg to 3,000 VND/kg, currently the purchase price is 65,000 VND/kg. Bac Lieu also adjusted the transaction level to 66,000 VND/kg, down 2,000 VND/kg. Soc Trang province reduced 3,000 VND/kg to 64,000 VND/kg.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts