Giá Heo Hơi 06/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 06.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 6/7 tiếp tục giảm trên cả ba miền.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 62.000 - 66.000 đồng/kg. Cụ thể, Bắc Giang và Thái Bình giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về mức 65.000 đồng/kg, ngang bằng với Vĩnh Phúc và Ninh Bình. Trong khi đó, đa phần các địa phương trong khu vực tiếp tục duy trì giao dịch quanh ngưỡng trung bình là 64.000 đồng/kg, ví dụ như TP Hà Nội, Tuyên Quang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Yên Bái.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 57.000 - 66.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Bình Thuận và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt giao dịch tại mốc 63.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, thương lái tỉnh Đắk Lắk đang thu mua heo hơi ở mốc thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 56.000 - 62.000 đồng/kg. Tại 5 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu và Hậu Giang, heo hơi đang được giao dịch với giá 58.000 đồng/kg, giảm lần lượt 2.000 đồng/kg và 4.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Các thương lái Tiền Giang đang thu mua với giá 56.000 đồng/kg sau khi giảm 4.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, tỉnh Trà Vinh đang nhỉnh hơn một giá khi giao dịch ổn định tại mốc 57.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, duy trì giao dịch với khoảng giá từ 59.000 đồng/kg đến 62.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 6, 2021) Live hog prices today 6/7 continued to decrease in all three regions.

In the Northern region, live hog prices today ranged from 62,000 to 66,000 VND/kg. Specifically, Bac Giang and Thai Binh decreased by 1,000 VND / kg, bringing the price of live hog to 65,000 VND / kg, on par with Vinh Phuc and Ninh Binh. Meanwhile, most localities in the region continue to maintain transactions around the average threshold of 64,000 VND/kg, such as Hanoi, Tuyen Quang, Hung Yen, Thai Nguyen, and Yen Bai.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates between 57,000 - 66,000 VND/kg. Accordingly, Binh Thuan and Khanh Hoa provinces together decreased by 1,000 VND/kg, trading at 63,000 VND/kg and 64,000 VND/kg respectively. After reducing by 2,000 VND/kg compared to yesterday, traders in Dak Lak province are purchasing live pigs at the lowest level in the region at 57,000 VND/kg.

In the southern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 56,000 - 62,000 VND/kg. In 5 provinces of Ca Mau, Bac Lieu, Ben Tre, Vung Tau and Hau Giang, live hogs are being traded for 58,000 VND/kg, down 2,000 VND/kg and 4,000 VND/kg respectively compared to yesterday. Tien Giang traders are buying at 56,000 VND/kg after reducing 4,000 VND/kg. This is also the lowest price at the moment. Meanwhile, Tra Vinh province is slightly better than one price when the transaction is stable at 57,000 VND/kg. The remaining provinces did not see any new changes, maintaining transactions with prices ranging from 59,000 VND/kg to 62,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts