Giá Heo Hơi 10/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 10.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 10/7 tiếp tục giảm tại khu vực miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng từ 60.000 - 66.000 đồng/kg. Cụ thể, tại các địa phương như Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, TP Hà Nội, và Hưng Yên, heo hơi được thu mua trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg. Nam Định và Hà Nam tiếp tục giữ mức giá 66.000 đồng/kg, cao nhất trong khu vực. Các tỉnh thành còn lại tiếp tục giữ mức giá giao dịch ổn định trong khoảng 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 57.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Nghệ An hiện giao dịch trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg. Tương tự, giá thu mua heo hơi tại các tỉnh Bình Định, Lâm Đồng, Quảng Nam, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa đang dừng trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 53.000 - 62.000 đồng/kg. Hai tỉnh Vĩnh Long và Bình Dương giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện thu mua heo hơi lần lượt với giá là 56.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg. Cùng chiều giảm còn có TP HCM khi điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 57.000 đồng/kg. Giá ở các địa phương khác không đổi, mốc giao dịch cao nhất là 62.000 đồng/kg có mặt tại tỉnh Long An và Bình Phước.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 10, 2021) Live hog prices today 10/7 continued to decrease in the South.

In the North, live hog prices today ranged from 60,000 to 66,000 VND/kg. Specifically, in localities such as Lao Cai, Phu Tho, Tuyen Quang, Hanoi, and Hung Yen, live hogs are purchased in the range of 60,000-63,000 VND/kg. Nam Dinh and Ha Nam continued to keep the price of 66,000 VND/kg, the highest in the region. The remaining provinces continue to keep the transaction price stable in the range of 64,000 - 65,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates between 57,000 - 66,000 VND/kg. In which, Ha Tinh, Quang Tri, Quang Ngai, Quang Binh, Thanh Hoa, Thua Thien Hue and Nghe An are currently trading in the range of 63,000 - 66,000 VND/kg. Similarly, the purchase price of live pigs in the provinces of Binh Dinh, Lam Dong, Quang Nam, Binh Thuan, Ninh Thuan and Khanh Hoa is standing in the range of 60,000 - 62,000 VND/kg.

In the southern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 53,000 - 62,000 VND/kg. Vinh Long and Binh Duong provinces decreased by 2,000 VND/kg compared to yesterday, currently purchasing live pigs at 56,000 VND/kg and 59,000 VND/kg respectively. In the same direction, there is Ho Chi Minh City when it is adjusted to reduce 1,000 VND/kg to 57,000 VND/kg. Prices in other localities remained unchanged, the highest transaction mark was 62,000 VND/kg in Long An and Binh Phuoc provinces.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts