Giá Heo Hơi 11/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 11.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 11/7 dao động trong khoảng 53.000 - 66.000 đồng/kg, dự báo tiếp tục giảm trong tuần tới?

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi tại miền Bắc giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg. Theo đó, Tuyên Quang giảm 3.000 đồng/kg xuống còn 60.000 đồng/kg. Tương tự, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ và Hà Nội cùng điều chỉnh giá thu mua trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình và Vĩnh Phúc cùng giảm nhẹ một giá, hiện giao dịch từ 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 57.000 - 66.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi tại miền Trung tăng giảm trái chiều. Sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh giá thu mua lên mức 65.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Khánh Hòa, Quảng Bình và Quảng Nam giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch từ 61.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg. Sau khi giảm 3.000 đồng/kg, Lâm Đồng hiện đang thu mua heo hơi với giá 60.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Bình Thuận cùng giảm 4.000 đồng/kg, lần lượt giao dịch với giá 57.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg. 

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 53.000 - 62.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi tại miền Nam giảm mạnh. Cụ thể, Vũng Tàu giảm đến 11.000 đồng/kg xuống còn 54.000 đồng/kg. Sau khi giảm 9.000 đồng/kg, Đồng Nai đang thu mua heo hơi tại mốc 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. TP HCM, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang và Cần Thơ giảm 5.000 - 7.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg. Tương tự, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang và Tây Ninh đang thu mua trong khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg, giảm từ 2.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 11, 2021) Live hog price today 11/7 fluctuates in the range of 53,000 - 66,000 VND/kg, forecast to continue to decrease next week?

In the Northern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 60,000 - 66,000 VND/kg. In the past week, live hog prices in the North decreased by 1,000-3,000 VND/kg. Accordingly, Tuyen Quang reduced 3,000 VND/kg to 60,000 VND/kg. Similarly, Yen Bai, Lao Cai, Thai Nguyen, Phu Tho and Hanoi all adjusted their purchasing prices in the range of 60,000 - 64,000 VND/kg, down 2,000 VND/kg. Bac Giang, Hung Yen, Thai Binh and Vinh Phuc all decreased slightly by the same price, currently trading from 63,000 to 65,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates between 57,000 - 66,000 VND/kg. In the past week, live hog prices in the Central region increased and decreased in opposite directions. After slightly increasing by 1,000 VND/kg, Thua Thien Hue province adjusted the purchasing price to 65,000 VND/kg. In the opposite direction, Khanh Hoa, Quang Binh and Quang Nam decreased by 1,000 - 2,000 VND/kg, currently trading from 61,000 VND/kg to 64,000 VND/kg. After reducing 3,000 VND/kg, Lam Dong is now buying live pigs for 60,000 VND/kg. Dak Lak and Binh Thuan both decreased by 4,000 VND/kg, trading at 57,000 VND/kg and 61,000 VND/kg respectively.

In the southern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 53,000 - 62,000 VND/kg. In the past week, live hog prices in the South dropped sharply. Specifically, Vung Tau reduced to 11,000 VND/kg to 54,000 VND/kg. After reducing 9,000 VND/kg, Dong Nai is buying live pigs at 53,000 VND/kg, the lowest in the region. Ho Chi Minh City, Ca Mau, Tien Giang, Bac Lieu, Hau Giang and Can Tho decreased by 5,000 - 7,000 VND/kg, currently trading in the range of 55,000 - 58,000 VND/kg. Similarly, Kien Giang, Vinh Long, Binh Duong, Soc Trang, Ben Tre, An Giang and Tay Ninh are purchasing in the range of 55,000 - 58,000 VND/kg, down from 2,000 VND/kg to 4,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts