Giá Heo Hơi 12/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 12.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 12/7 tiếp tục giảm mạnh ở cả ba miền.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm từ 1.000 đồng/kg đến 6.000 đồng/kg, dao động trong khoảng từ 59.000 - 64.000 đồng/kg. Theo đó, một số địa phương giảm trong khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg về mốc thấp nhất khu vực là 59.000 đồng/kg, gồm Bắc Giang, Thái Bình và Ninh Bình. Tương tự, TP Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nam đang thu mua heo hơi chung mốc 61.000 đồng/kg, giảm lần lượt từ 1.000 đồng/kg đến 5.000 đồng/kg. Vĩnh Phúc tiếp tục thu mua tại mốc cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 57.000 - 65.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa giảm 5.000 đồng/kg xuống còn 60.000 đồng/kg trong hôm nay. Cùng chiều giảm còn có Nghệ An khi điều chỉnh giảm 6.000 đồng/kg xuống còn 60.000 đồng/kg. Giá ở các địa phương khác không đổi, mốc giao dịch thấp nhất và cao nhất lần lượt là 57.000 đồng/kg và 65.000 đồng/kg có mặt tại tỉnh Đắk Lắk và Thừa Thiên Huế.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 53.000 - 62.000 đồng/kg. Trong đó, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh hiện giao dịch trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Bình Dương và Long An tiếp tục giữ mức giá 62.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất trong khu vực ở thời điểm hiện tại. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg trong hôm nay, Vũng Tàu và An Giang đang thu mua heo hơi lần lượt với giá là 54.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 12, 2021) Live hog prices today 12/7 continued to decline sharply in all three regions.

In the Northern region, the price of live hog today decreased from 1,000 VND/kg to 6,000 VND/kg, ranging from 59,000 to 64,000 VND/kg. Accordingly, some localities decreased in the range of 5,000 - 6,000 VND/kg to the lowest level in the region at 59,000 VND/kg, including Bac Giang, Thai Binh and Ninh Binh. Similarly, Hanoi, Hung Yen, Thai Nguyen and Ha Nam are purchasing live hogs at the same level of 61,000 VND/kg, down from 1,000 VND/kg to 5,000 VND/kg respectively. Vinh Phuc continues to buy at the highest level in the region at 64,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates between 57,000 - 65,000 VND/kg. Specifically, Thanh Hoa province reduced 5,000 VND/kg to 60,000 VND/kg today. In the same direction, there was Nghe An when it was adjusted down by 6,000 VND/kg to 60,000 VND/kg. Prices in other localities remained unchanged, the lowest and highest trading milestones were VND 57,000/kg and VND 65,000/kg, respectively, in Dak Lak and Thua Thien Hue provinces.

In the South, live hog prices today ranged from 53,000 to 62,000 VND/kg. In which, Can Tho, Hau Giang, Tien Giang, Soc Trang, Ca Mau, Bac Lieu and Tra Vinh are currently trading in the range of 55,000 - 57,000 VND/kg. Binh Duong and Long An continued to keep the price of 62,000 VND/kg. This is also the highest trading level in the region at the moment. After reducing by 1,000 VND/kg today, Vung Tau and An Giang are purchasing live pigs for 54,000 VND/kg and 57,000 VND/kg respectively.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts