Giá Heo Hơi 14/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 14.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 14/7 giảm mạnh ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm rải rác với dao động trong khoảng 56.000 - 60.000 đồng/kg. Theo đó, Vĩnh Phúc giảm 5.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi xuống mức 59.000 đồng/kg, ngang bằng với Bắc Giang, Yên Bái, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình. Tương tự, sau khi giảm 4.000 đồng/kg, Hà Nội ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg, ví dụ như Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang,...

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 55.000 - 61.000 đồng/kg. Một loạt các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế giảm 4.000 - 5.000 đồng/kg xuống còn 55.000 - 60.000 đồng/kg. Cùng giảm 3.000 đồng/kg, thương lái ba tỉnh Bình Thuận Ninh Thuận và Khánh Hòa đang thu mua heo hơi lần lượt với giá là 58.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg. Hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 2.000 đồng/kg trong hôm nay, hiện giao dịch chung mốc 58.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 53.000 - 62.000 đồng/kg. Bình Phước và Long An tiếp tục thu mua tại mốc cao nhất khu vực là 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Đồng Tháp cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt giao dịch với giá là 53.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg. Sau khi giảm 3.000 đồng/kg, tỉnh Kiên Giang đang thu mua heo hơi với giá là 56.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 14, 2021) Live hog prices today 14/7 fell sharply in the northern and central provinces.

In the Northern region, live hog prices today decreased sporadically with fluctuations in the range of 56,000 - 60,000 VND/kg. Accordingly, Vinh Phuc decreased by 5,000 VND/kg, bringing the live hog price down to 59,000 VND/kg, on par with Bac Giang, Yen Bai, Nam Dinh, Thai Binh and Ninh Binh. Similarly, after a decrease of 4,000 VND/kg, Hanoi recorded the lowest level in the region at 56,000 VND/kg. The remaining localities decreased from 1,000 to 3,000 VND/kg, currently trading in the range of 57,000 - 60,000 VND/kg, such as Lao Cai, Thai Nguyen, Phu Tho, Tuyen Quang,...

In the central region, the Central Highlands, the price of live hog today fluctuates between 55,000 - 61,000 VND/kg. A series of localities such as Ha Tinh, Quang Tri, Quang Ngai, Binh Dinh, Quang Binh and Thua Thien Hue decreased by 4,000 - 5,000 VND/kg to 55,000 - 60,000 VND/kg. Together with a reduction of 3,000 VND/kg, traders in the three provinces of Binh Thuan, Ninh Thuan and Khanh Hoa, are purchasing live pigs at the price of 58,000 VND/kg and 59,000 VND/kg, respectively. The two provinces of Thanh Hoa and Nghe An both decreased by 2,000 VND/kg today, currently trading at 58,000 VND/kg.

In the southern region, the purchase price of live hogs today ranges from 53,000 to 62,000 VND/kg. Binh Phuoc and Long An continued to purchase at the highest level in the region at 62,000 VND/kg. Meanwhile, Dong Nai and Dong Thap both decreased by 1,000 VND/kg, trading at 53,000 VND/kg and 58,000 VND/kg respectively. After reducing 3,000 VND/kg, Kien Giang province is purchasing live pigs for 56,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts