CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 18/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 18.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 18/7 có giá cao nhất là 64.000 - 65.000 đồng/kg tại khu vực miền Trung.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá lợn hơi khu vực phía Bắc đồng loạt giảm mạnh. Sau khi giảm 8.000 đồng/kg, thương lái tỉnh Hà Nam hiện đang thu mua heo hơi với giá là 58.000 đồng/kg. Bắc Giang, Thái Bình, Ninh Bình và Nam Định cùng giao dịch tại ngưỡng 59.000 đồng/kg, giảm 6.000 - 7.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Các tỉnh còn lại chứng kiến giá heo hơi dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg sau khi giảm từ 1.000 đồng/kg đến 5.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 55.000 - 65.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá thu mua heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên điều chỉnh từ 1.000 đồng/kg đến 8.000 đồng/kg. Theo đó, giá heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An lần lượt giảm mạnh 7.000 đồng/kg và 8.000 đồng/kg xuống mốc 58.000 đồng/kg. Các địa phương như Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Bình Định và Thừa Thiên Huế giảm 3.000 - 5.000 đồng/kg, hiện thu mua heo hơi trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình ghi nhận có giá thu mua cao nhất cả nước là 64.000 đồng/kg và 65.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 51.000 - 62.000 đồng/kg. Trong tuần qua, thị trường heo hơi miền Nam điều chỉnh giảm rải rác ở một số tỉnh thành. Giá thu mua tại An Giang, Đồng Nai, Vũng Tàu và Đồng Tháp giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg xuống còn 51.000 - 57.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Kiên Giang, mức giao dịch giảm 4.000 đồng/kg xuống còn 54.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại trong khu vực không chứng kiến thay đổi mới trong tuần này.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 18, 2021) The price of live hog today, July 18, has the highest price of 64,000 - 65,000 VND/kg in the central region.

In the North, live hog prices today ranged from 56,000 to 59,000 VND/kg. In the past week, live hog prices in the North dropped sharply. After reducing 8,000 VND/kg, traders in Ha Nam province are now purchasing live pigs for 58,000 VND/kg. Bac Giang, Thai Binh, Ninh Binh and Nam Dinh all traded at 59,000 VND/kg, down 6,000 - 7,000 VND/kg compared to the end of last week. The remaining provinces saw live hog prices fluctuate in the range of 56,000 - 59,000 VND/kg after falling from 1,000 VND/kg to 5,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today ranges from 55,000 to 65,000 VND/kg. In the past week, the purchase price of live pigs in the Central region and the Central Highlands was adjusted from VND 1,000/kg to VND 8,000/kg. Accordingly, live hog prices in Thanh Hoa and Nghe An fell sharply by 7,000 VND/kg and 8,000 VND/kg, respectively, to 58,000 VND/kg. Localities such as Binh Thuan, Ninh Thuan, Khanh Hoa, Quang Ngai, Ha Tinh, Binh Dinh and Thua Thien Hue reduced 3,000 - 5,000 VND/kg, currently purchasing live pigs in the range of 55,000 - 60,000 VND/kg. In the opposite direction, after increasing by 1,000 VND/kg, Quang Tri and Quang Binh provinces recorded the highest purchasing prices in the country at 64,000 VND/kg and 65,000 VND/kg.

In the southern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 51,000 - 62,000 VND/kg. In the past week, the southern live hog market adjusted down in some provinces. Purchasing prices in An Giang, Dong Nai, Vung Tau and Dong Thap decreased by 1,000 - 2,000 VND/kg to 51,000 - 57,000 VND/kg. Meanwhile in Kien Giang, the transaction level decreased by 4,000 VND/kg to 54,000 VND/kg. The rest of the provinces in the region saw no new changes this week.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts