Giá Heo Hơi 20/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 20.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 20/7 tiếp tục giảm sâu tại khu vực miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg. Sau khi lần lượt giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, thương lái tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Bắc Giang đang thu mua heo hơi chung mức 57.000 đồng/kg. TP Hà Nội chứng kiến mốc giá thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại tiếp tục duy trì giao dịch trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 55.000 - 64.000 đồng/kg. Cụ thể, thương lái tỉnh Quảng Bình hiện đang giao dịch với giá 62.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự, tỉnh Lâm Đồng giảm 4.000 đồng/kg xuống mức 56.000 đồng/kg trong hôm nay. Quảng Trị duy trì vị trí dẫn đầu với giá là 64.000 đồng/kg, trong khi Bình Định tiếp tục thu mua ở mức thấp nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm mạnh và dao động trong khoảng 51.000 - 62.000 đồng/kg. Theo đó, hai tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt thu mua với giá là 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg. Các tỉnh Cà Mau, An Giang, Bến Tre, Long An và Tây Ninh giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg. Sau khi giảm mạnh 5.000 đồng/kg, TP HCM và Bình Dương hiện giao dịch tại mức 53.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 20, 2021) Live hog prices today, July 20, continued to fall deeply in the South.

In the North, live hog prices today ranged from 56,000 to 59,000 VND/kg. After reducing from 1,000 VND/kg to 2,000 VND/kg, respectively, traders in Hung Yen, Ha Nam and Bac Giang provinces are purchasing live pigs at the same rate of 57,000 VND/kg. Hanoi witnessed the lowest price in the region at 56,000 VND/kg. The remaining localities continue to maintain transactions in the range of 58,000 - 59,000 VND/kg.

In the central region and the Central Highlands, live hog prices today range from 55,000 to 64,000 VND/kg. Specifically, traders in Quang Binh province are currently trading at 62,000 VND/kg, down 3,000 VND/kg compared to yesterday. Similarly, Lam Dong province decreased 4,000 VND/kg to 56,000 VND/kg today. Quang Tri maintained its leading position with a price of 64,000 VND/kg, while Binh Dinh continued to buy at the lowest level in the region at 55,000 VND/kg.

In the South, live hog prices today dropped sharply and fluctuated between 51,000 - 62,000 VND/kg. Accordingly, the two provinces of Can Tho and Vinh Long reduced by 1,000 VND/kg, respectively, at the price of 55,000 VND/kg and 56,000 VND/kg. Ca Mau, An Giang, Ben Tre, Long An and Tay Ninh provinces decreased by 2,000 - 4,000 VND/kg, bringing the price of live hog to about 54,000 - 58,000 VND/kg. After plummeting 5,000 VND/kg, Ho Chi Minh City and Binh Duong are currently trading at 53,000 VND/kg and 56,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts