Giá Heo Hơi 25/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 25.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 25/7 dự báo tiếp tục giảm trong tuần tới?

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Trong tuần qua, thị trường heo hơi miền Bắc giảm 1.000 - 4.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Hiện tại, tỉnh Tuyên Quang hạ nhẹ một giá xuống còn 56.000 đồng/kg. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, thương lái các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Ninh Bình đang giao dịch trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg. Sau khi giảm 3.000 đồng/kg, hai tỉnh Phú Thọ và Bắc Giang điều chỉnh giá thu mua lần lượt xuống còn 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg. Tỉnh Lào Cai hiện đang giao dịch với giá 55.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá thu mua heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm trên diện rộng. Cụ thể, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Nam cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện đang thu mua trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Tương tự, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giao dịch về mốc 55.000 đồng/kg sau khi giảm 5.000 đồng/kg. Hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình giảm đến 6.000 đồng/kg, lần lượt thu mua heo hơi với giá 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh 1.000 - 10.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Theo đó, tỉnh Đồng Nai nhích nhẹ một giá lên mức 52.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Trong khi đó, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg, hiện đang thu mua trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Thương lái tại ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Long An cùng giao dịch heo hơi với giá 54.000 đồng/kg, lần lượt giảm 4.000 đồng/kg và 8.000 đồng/kg. Tương tự, TP HCM, Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước giảm từ 6.000 đồng/kg đến 10.000 đồng/kg, điều chỉnh giá thu mua xuống còn 52.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 25, 2021) Live hog price today, July 25, is forecast to continue to decrease next week?

In the Northern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 55,000 - 57,000 VND/kg. In the past week, the Northern hog market decreased by 1,000 - 4,000 VND/kg compared to the end of last week. Currently, Tuyen Quang province slightly lowered the price to 56,000 VND/kg. After reducing 2,000 VND/kg, traders in Hung Yen, Ha Nam, Yen Bai, Nam Dinh, Thai Nguyen, Thai Binh, Vinh Phuc and Ninh Binh provinces are trading in the range of 56,000 - 57,000 VND/kg. After reducing the price of 3,000 VND/kg, the two provinces of Phu Tho and Bac Giang adjusted the purchasing price to 55,000 VND/kg and 56,000 VND/kg, respectively. Lao Cai province is currently trading at 55,000 VND/kg, down 4,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates between 55,000 - 60,000 VND/kg. In the past week, the purchase price of live pigs in the Central and Central Highlands regions decreased on a large scale. Specifically, the provinces of Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh and Quang Nam all reduced by 1,000 VND/kg, currently purchasing in the range of 57,000 - 60,000 VND/kg. Similarly, Lam Dong province adjusted the transaction to 55,000 VND/kg after reducing 5,000 VND/kg. The two provinces of Quang Tri and Quang Binh reduced to 6,000 VND/kg, respectively buying live pigs for 58,000 - 59,000 VND/kg.

In the southern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 52,000 - 56,000 VND/kg. In the past week, live hog price in the South adjusted from 1,000 to 10,000 VND/kg in many localities. Accordingly, Dong Nai province slightly inched up a price to 52,000 VND/kg compared to the end of last week. Meanwhile, Can Tho, Hau Giang, Tien Giang, Ca Mau, Bac Lieu, An Giang, Tra Vinh, Soc Trang decreased by 1,000 - 3,000 VND/kg, currently purchasing in the range of 52,000 - 54,000 VND/kg. Traders in the three provinces of Vinh Long, Ben Tre and Long An traded live pigs for 54,000 VND/kg, down 4,000 VND/kg and 8,000 VND/kg respectively. Similarly, HCMC, Tay Ninh, Binh Duong and Binh Phuoc reduced from 6,000 VND/kg to 10,000 VND/kg, adjusting the purchasing price to 52,000 VND/kg.

Comments

  1. Best Bitcoin Casino | Best Bitcoin Casinos 2021
    Best Bitcoin Casino 2021 septcasino · 1. Red Dog – Best nov카지노 사이트 Overall https://shootercasino.com/emperor-casino/ Casino choegocasino.com사이트 · 2. Bovada – Best Bitcoin Casino for Sports Betting · 3. mBitDo Casino – Best Bitcoin Casino · 4. Sloto 1등 사이트

    ReplyDelete

Post a Comment

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts