CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 26/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 26.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 26/7 giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại miền Bắc và miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Ninh Bình chứng kiến mốc giá cao nhất khu vực là 57.000 đồng/kg. Hiện tại, tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên và Tuyên Quang tiếp tục duy trì giao dịch với giá 56.000 đồng/kg. Riêng Hà Nam và TP Hà Nội giảm nhẹ một giá xuống còn 55.000 đồng/kg, ngang bằng với Lào Cai và Phú Thọ.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang và dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg. Tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam hiện thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 60.000 đồng/kg. Nhiều địa phương như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Quảng Ngãi,.. tiếp tục giao dịch trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Theo đó, hai tỉnh Đồng Nai và An Giang lần lượt giảm 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch tại mốc 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg. Tỉnh Cà Mau, heo hơi được thu mua với giá 53.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Các địa phương còn lại không chứng kiến thay đổi mới. Đồng Tháp tiếp tục thu mua tại mốc cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 26, 2021) Live hog price today, July 26, decreased by 1,000-2,000 VND/kg in the North and the South.

In the Northern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 55,000 - 57,000 VND/kg. In which, the provinces of Yen Bai, Nam Dinh, Thai Nguyen, Thai Binh, Vinh Phuc and Ninh Binh witnessed the highest price mark in the region of 57,000 VND/kg. Currently, Bac Giang, Hung Yen and Tuyen Quang provinces continue to maintain transactions at the price of 56,000 VND/kg. Particularly in Ha Nam and Hanoi, the price decreased slightly to 55,000 VND/kg, on par with Lao Cai and Phu Tho.

In the Central and Central Highlands regions, live hog prices today were flat and fluctuated between 55,000 and 60,000 VND/kg. Thua Thien Hue and Quang Nam provinces currently buy live pigs with the highest price in the region at 60,000 VND/kg. Many localities such as Thanh Hoa, Ha Tinh, Quang Tri, Khanh Hoa, Quang Ngai, etc. continue to trade in the range of 57,000 - 59,000 VND/kg.

In the southern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 51,000 - 56,000 VND/kg. Accordingly, the two provinces of Dong Nai and An Giang, respectively, reduced by 1,000 VND/kg and 2,000 VND/kg, currently trading at 51,000 VND/kg and 52,000 VND/kg respectively. In Ca Mau province, live pigs were purchased for 53,000 VND/kg, down 1,000 VND/kg compared to yesterday. The remaining localities did not see new changes. Dong Thap continues to buy at the highest level in the region at 56,000 VND/kg.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts