CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 01/08/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 01.08.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi tháng 8/2021

Giá heo hơi hôm nay 1/8 dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg, dự báo sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới?

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi miền Bắc điều chỉnh giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Theo đó, một loạt địa phương giảm 2.000 đồng/kg về khoảng 54.000 - 55.000 đồng/kg, gồm Tuyên Quang, Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Ninh Bình. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg trong tuần này, thương lái các tỉnh thành Bắc Giang, Lào Cai, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam và TP Hà Nội đang thu mua heo hơi trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá thu mua heo hơi miền Trung đi xuống trên diện rộng, có địa phương giảm đến 6.000 đồng/kg. Trong đó, Quảng Bình giảm mạnh 6.000 đồng/kg, hiện thu mua heo hơi tại mốc thấp nhất khu vực là 53.000 đồng/kg. Tại Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, heo hơi được bán với giá là 54.000 đồng/kg và 55.000 đồng/kg, điều chỉnh giảm 4.000 - 5.000 đồng/kg trong tuần này. Tương tự, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, giá giao dịch ghi nhận tại mốc 55.000 đồng/kg, giảm từ 2.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg so với tuần trước. Nghệ An tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Trong tuần qua, thị trường heo hơi miền Nam chứng kiến giá thu mua giảm nhiều nhất là 2.000 đồng/kg. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, thương lái tỉnh Đồng Tháp đang thu mua heo hơi ở ngưỡng cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Hàng loạt địa phương như Long An, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang,... giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 53.000 đồng/kg trong tuần này. Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu và Sóc Trăng hiện giao dịch ổn định tại mốc 52.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản miền Tây


(August 1, 2021) Live hog price today 1/8 fluctuates in the range of 52,000 - 56,000 VND/kg, is expected to continue to decrease next week?

In the North, live hog prices today ranged from 54,000 to 56,000 VND/kg. In the past week, the price of live pigs in the North was adjusted down from 1,000 VND/kg to 2,000 VND/kg. Accordingly, a series of localities reduced 2,000 VND/kg to about 54,000 - 55,000 VND/kg, including Tuyen Quang, Yen Bai, Nam Dinh, Thai Nguyen, Vinh Phuc and Ninh Binh. After reducing by 1,000 VND/kg this week, traders in Bac Giang, Lao Cai, Hung Yen, Phu Tho, Thai Binh, Ha Nam and Hanoi are buying live pigs in the range of 54,000 - 56,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates between 53,000 and 56,000 VND/kg. In the past week, the purchase price of live pigs in the Central region has gone down on a large scale, with some localities down to 6,000 VND/kg. In which, Quang Binh dropped sharply by 6,000 VND/kg, currently purchasing live pigs at the lowest level in the region at 53,000 VND/kg. In Quang Tri, Quang Ngai, Thua Thien Hue and Quang Nam, live hogs are sold at 54,000 VND/kg and 55,000 VND/kg, adjusted down by 4,000 - 5,000 VND/kg this week. Similarly, in Thanh Hoa, Dak Lak, Ha Tinh, Khanh Hoa, Ninh Thuan and Binh Thuan, the transaction price was recorded at 55,000 VND/kg, down from 2,000 VND/kg to 3,000 VND/kg compared to the previous week. Nghe An continues to hold the highest level in the region at 56,000 VND/kg after adjusting down 1,000 VND/kg.

In the Southern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 52,000 - 54,000 VND/kg. In the past week, the Southern hog market saw the biggest decrease in purchase price of 2,000 VND/kg. After reducing by 2,000 VND/kg, traders in Dong Thap province are purchasing live pigs at the highest level in the region at 54,000 VND/kg. A series of localities such as Long An, An Giang, Vinh Long, Can Tho, Kien Giang, Hau Giang,... decreased by 1,000 VND/kg to 53,000 VND/kg this week. Binh Phuoc, Dong Nai, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Tay Ninh, Vung Tau and Soc Trang are currently trading stably at 52,000 VND/kg.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts