Giá Heo Hơi 08/08/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 08.08.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 8/8 giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Giá heo hơi dự báo xu hướng tiếp tục giảm trong tuần tới?

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Theo đó, các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên,... điều chỉnh giá thu mua xuống mốc 54.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Thương lái tại tỉnh Thái Bình đang giao dịch tại mức 54.000 đồng/kg, sau khi giảm 2.000 đồng/kg. Sau khi giảm 3.000 đồng/kg, tỉnh Tuyên Quang đang thu mua với giá thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg. Hiện tại, thương lái tại các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Bình Định và Nghệ An  giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện thu mua chung mốc 54.000 đồng/kg. Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Thuận đang giao dịch trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg sau khi giảm 2.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg, được chứng kiến tại tỉnh Ninh Thuận.

Tại khu vực miền Nam, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg. Cụ thể, ba tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Đồng Tháp cùng giảm 3.000 đồng/kg, lần lượt giao dịch với giá 50.000 - 51.000 đồng/kg. Trái lại, sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, Đồng Nai và Hậu Giang đang thu mua heo hơi tương ứng với giá 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản miền Tây


(August 8, 2021) Live hog price today 8/8 decreased from 1,000 to 3,000 VND/kg in many localities. Live hog price forecast to continue to decrease next week?

In the Northern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 51,000 - 54,000 VND/kg. Accordingly, the provinces of Bac Giang, Yen Bai, Hung Yen, ... adjusted the purchasing price to 54,000 VND/kg, down 1,000 VND/kg. Traders in Thai Binh province are trading at 54,000 VND/kg, after a decrease of 2,000 VND/kg. After reducing 3,000 VND/kg, Tuyen Quang province is purchasing at the lowest price in the region at 51,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates in the range of 52,000 - 55,000 VND/kg. Currently, traders in Thanh Hoa, Ha Tinh, Binh Dinh and Nghe An provinces have reduced by 1,000-2,000 VND/kg, currently purchasing the same level of 54,000 VND/kg. Quang Tri, Quang Nam, Quang Ngai, Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Lak and Binh Thuan are trading in the range of 52,000 - 53,000 VND/kg after a decrease of 2,000 VND/kg. The highest price in the region is 55,000 VND/kg, witnessed in Ninh Thuan province.

In the southern region, the price of live hogs today ranges from 50,000 to 54,000 VND/kg. Specifically, the three provinces of Bac Lieu, Ca Mau and Dong Thap together reduced 3,000 VND/kg, trading at 50,000 - 51,000 VND/kg respectively. On the contrary, after a slight increase of 1,000 VND/kg, Dong Nai and Hau Giang are purchasing live pigs for 53,000 - 54,000 VND/kg respectively.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts