CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 15/08/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 15.08.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi tháng 8/2021

Giá heo hơi hôm nay 15/8 dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi miền Bắc điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg. Theo đó, ba tỉnh Lào Cai, Thái Bình và Tuyên Quang tăng 1.000 đồng/kg và 4.000 đồng/kg, hiện giao dịch cùng mức 55.000 đồng/kg. Sau khi tăng 3.000 đồng/kg, thương lái tỉnh Hưng Yên đang thu mua heo hơi tại ngưỡng cao nhất khu vực là 57.000 đồng/kg. Trong tuần này, TP Hà Nội và Bắc Giang điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg lên mốc 56.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, thu mua ổn định tại mốc 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Trong tuần qua tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi đi ngang ở nhiều nơi, chỉ một số tỉnh thành điều chỉnh nhưng không quá 2.000 đồng/kg. Cụ thể, một loạt tỉnh thành như Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Ngãi tăng 2.000 đồng/kg lên mốc cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. Tại Quảng Trị và Bình Định, heo hơi được bán với giá là 53.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh tăng - giảm 1.000 đồng/kg trong tuần này.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg. Trong tuần qua, thị trường heo hơi miền Nam chứng kiến giá thu mua tăng - giảm nhiều nhất là 2.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi tăng 2.000 đồng/kg, thương lái hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đang thu mua heo hơi ở mốc thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg, ngang bằng với Bình Phước, TP HCM, Bình Dương và Tây Ninh. Bốn tỉnh thành gồm Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vũng Tàu và Hậu Giang, cùng điều chỉnh 1.000 đồng/kg trong tuần này, hiện giao dịch trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg. Các tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre tiếp tục neo tại mốc cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản miền Tây


(August 15, 2021) The price of live hog today, August 15, fluctuates in the range of 52,000 - 57,000 VND/kg.

In the Northern region, live hog prices today ranged from 54,000 to 57,000 VND/kg. In the past week, the price of live pigs in the North was adjusted to increase from 1,000 VND/kg to 4,000 VND/kg. Accordingly, the three provinces of Lao Cai, Thai Binh and Tuyen Quang increased by 1,000 VND/kg and 4,000 VND/kg, currently trading at the same level of 55,000 VND/kg. After increasing by 3,000 VND/kg, traders in Hung Yen province are purchasing live pigs at the highest level in the region at 57,000 VND/kg. In this week, Hanoi and Bac Giang cities increased by 2,000 VND/kg to 56,000 VND/kg. The rest of the provinces did not see any new changes, the purchase was stable at 54,000 VND/kg.

In the central region and the Central Highlands, the purchase price of live hogs today ranges from 53,000 to 55,000 VND/kg. In the past week in the Central and Central Highlands, live hog prices have been flat in many places, only some provinces and cities have adjusted but not exceeding 2,000 VND/kg. Specifically, a series of provinces such as Quang Binh, Quang Nam, Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Lak, Binh Thuan, Thanh Hoa, Nghe An and Ha Tinh maintained stable transactions in the range of 53,000 - 54,000 VND/kg. Meanwhile, Quang Ngai increased by 2,000 VND/kg to the highest mark in the region at 55,000 VND/kg. In Quang Tri and Binh Dinh, live hogs are sold for 53,000 VND/kg after adjusting up and down by 1,000 VND/kg this week.

In the southern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 52,000 - 53,000 VND/kg. In the past week, the Southern hog market saw the purchase price increase - decrease at most 2,000 VND/kg. Specifically, after an increase of VND 2,000/kg, traders in Ca Mau and Bac Lieu provinces are purchasing live pigs at the lowest level in the region of VND 52,000/kg, on par with Binh Phuoc, Ho Chi Minh City, Binh Duong and the West. Ning. Four provinces and cities including Dong Nai, An Giang, Dong Thap, Vung Tau and Hau Giang, with the same adjustment of 1,000 VND/kg this week, currently trading in the range of 52,000 - 53,000 VND/kg. The provinces of Long An, Vinh Long, Can Tho, Kien Giang, Tien Giang, Tra Vinh and Ben Tre continue to anchor at the region's highest mark of 53,000 VND/kg.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts