Giá Heo Hơi 29/08/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 29.08.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 29/8 thấp nhất là 50.000 đồng/kg, thị trường dự báo sẽ tiếp tục điều chỉnh trong tuần tới?

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg. Trong tuần qua, thị trường heo hơi miền Bắc chứng kiến giá thu mua giảm nhiều nhất là 3.000 đồng/kg. Cụ thể, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, TP Hà Nội, Bắc Giang và Hưng Yên giảm nhẹ một giá so với cuối tuần trước, ghi nhận giao dịch trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, thương lái Lào Cai đang thu mua heo hơi với giá 54.000 đồng/kg. Còn tại Tuyên Quang, giá thu mua giảm mạnh 3.000 đồng/kg xuống còn 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục giữ nguyên mức giá không đổi so với tuần trước. Trong đó, Bình Định chứng kiến mốc thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg. Trong khi đó, ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Ninh Thuận duy trì vị trí dẫn đầu khu vực với giá 55.000 đồng/kg. Các địa phương khác tiếp tục thu mua heo hơi với khoảng giá từ 53.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá thị trường heo hơi thu mua hôm nay dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng giảm trái chiều từ 1.000 đồng/kg đến 5.000 đồng/kg. Theo đó, Kiên Giang, Đồng Nai và An Giang tăng - giảm 1.000 đồng/kg trong tuần này, hiện giao dịch trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu cùng giảm 2.000 đồng/kg xuống khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg. Sau khi giảm mạnh 5.000 đồng/kg, Đồng Tháp là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản miền Tây


(August 29, 2021) Live hog price today August 29 is the lowest at 50,000 VND/kg, the market is forecasted to continue to adjust next week?

In the Northern region, the purchase price of live pigs today ranges from 53,000 to 56,000 VND/kg. In the past week, the Northern hog market saw the biggest decrease in purchase price of 3,000 VND/kg. Specifically, Yen Bai, Lao Cai, Phu Tho, Hanoi, Bac Giang and Hung Yen decreased slightly compared to the end of last week, recording transactions in the range of 54,000 - 56,000 VND/kg. Similarly, after reducing 2,000 VND/kg, Lao Cai traders are buying live pigs for 54,000 VND/kg. In Tuyen Quang, the purchase price dropped sharply by 3,000 VND/kg to 54,000 VND/kg, the lowest in the region.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates between 50,000 - 55,000 VND/kg. In the past week, live hog prices in the Central and Central Highlands continued to remain unchanged compared to last week. In which, Binh Dinh witnessed the lowest mark in the region of 50,000 VND/kg. Meanwhile, the three provinces of Thua Thien Hue, Quang Ngai and Ninh Thuan maintained the leading position in the region with the price of 55,000 VND/kg. Other localities continue to buy live pigs with prices ranging from 53,000 VND/kg to 54,000 VND/kg.

In the South, the market price of live hogs purchased today ranges from 51,000 to 54,000 VND/kg. In the past week, the price of live hog in the South adjusted up and down from 1,000 VND/kg to 5,000 VND/kg. Accordingly, Kien Giang, Dong Nai and An Giang increased - decreased by 1,000 VND/kg this week, currently trading in the range of 51,000 - 54,000 VND/kg. Hau Giang, Ca Mau and Bac Lieu together reduced 2,000 VND/kg to about 51,000 - 53,000 VND/kg. After plummeting 5,000 VND/kg, Dong Thap is the locality with the lowest purchasing price in the region at 51,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts