Giá Heo Hơi 08/09/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 08.09.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 8/9 điều chỉnh trái chiều tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua heo hơi hôm nay đi ngang, dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg. Hiện tại, Thái Nguyên là địa phương dẫn đầu với mức giao dịch cao nhất là 52.000 đồng/kg. Tại Tuyên Quang, giá thu mua tiếp tục duy trì ở mức 49.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh còn lại tiếp tục thu mua trong khoảng từ 50.000 đồng/kg đến 51.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg. Cùng giao dịch tại mốc 52.000 đồng/kg gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam và Lâm Đồng. Mức giá cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Ninh Thuận. Riêng Quảng Bình và Thừa Thiên Huế điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 51.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg vào hôm nay.

Tại khu vực miền Nam, giá thị trường heo hơi thu mua hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Tại Bạc Liêu, heo hơi được giao dịch với giá 50.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Đây cũng là mốc thấp nhất khu vực ở thời điểm hiện tại. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, thương lái 4 tỉnh Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên Giang và Cà Mau đang thu mua heo hơi trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg. Đồng Nai, Hậu Giang và Trà Vinh hiện đang giao dịch với khoảng giá từ 50.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg, tăng - giảm 1.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(September 8, 2021) Live hog prices today 8/9 adjusted in the opposite direction in the Central region, Central Highlands and the South.

In the Northern region, the purchase price of live pigs today was flat, ranging from 49,000 to 52,000 VND/kg. Currently, Thai Nguyen is the leading locality with the highest transaction level of 52,000 VND/kg. In Tuyen Quang, the purchasing price continued to remain at 49,000 VND/kg, the lowest in the region. The remaining provinces continue to purchase from 50,000 VND/kg to 51,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates between 50,000 - 54,000 VND/kg. The same transaction at 52,000 VND/kg includes Thanh Hoa, Nghe An, Quang Nam and Lam Dong provinces. The highest price in the region is 54,000 VND/kg recorded in two provinces of Ha Tinh and Ninh Thuan. Particularly, Quang Binh and Thua Thien Hue adjusted down 1,000 VND/kg to 51,000 VND/kg and 53,000 VND/kg today.

In the Southern region, the market price of live hogs purchased today ranges from 50,000 to 53,000 VND/kg. In Bac Lieu, live pigs were traded at 50,000 VND/kg, down 3,000 VND/kg compared to yesterday. This is also the lowest level in the region at the moment. After reducing 2,000 VND/kg, traders in 4 provinces of Soc Trang, Dong Thap, Kien Giang and Ca Mau are purchasing live pigs in the range of 50,000 - 52,000 VND/kg. Dong Nai, Hau Giang and Tra Vinh are currently trading with prices ranging from 50,000 VND/kg to 52,000 VND/kg, up - down 1,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts