Giá Heo Hơi 10/09/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 10.09.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 10/9 giảm nhẹ ở một vài tỉnh thuộc khu vực miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg. Hiện tại, Hưng Yên và Thái Nguyên duy trì vị trí dẫn đầu với giá 52.000 đồng/kg. Thương lái tại 4 tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Nam Định và Thái Bình tiếp tục thu mua heo hơi với giá là 50.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 49.000 đồng/kg, có mặt tại tỉnh Tuyên Quang.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, thương lái ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Ninh Thuận đang thu mua với giá 54.000 đồng/kg, đây cũng là mức cao nhất khu vực ở thời điểm hiện tại. Nhiều địa phương tiếp tục neo tại mốc 53.000 đồng/kg, gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Thuận. Tỉnh Bình Định duy trì giá giao dịch là 50.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động so với hôm qua.

Tại khu vực miền Nam, giá thị trường heo hơi thu mua hôm nay điều chỉnh từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 48.000 - 53.000 đồng/kg. Cụ thể, Bạc Liêu hiện giao dịch tại mốc 48.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, Bến Tre điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên mức 53.000 đồng/kg, dẫn đầu khu vực cùng với Vũng Tàu, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Tiền Giang. Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, duy trì giao dịch trong khoảng 49.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(September 10, 2021) Live hog price today 10/9 decreased slightly in a few provinces in the southern region.

In the North, live hog price today fluctuates between 49,000 - 52,000 VND/kg. Currently, Hung Yen and Thai Nguyen maintain the leading position with the price of 52,000 VND/kg. Traders in 4 provinces of Bac Giang, Lao Cai, Nam Dinh and Thai Binh continue to buy live pigs at the price of 50,000 VND/kg. The lowest price in the region is 49,000 VND/kg, available in Tuyen Quang province.

In the central region and the Central Highlands, the purchase price of live hogs today ranges from 50,000 to 54,000 VND/kg. In which, traders in three provinces of Ha Tinh, Quang Ngai and Ninh Thuan are buying at 54,000 VND/kg, which is also the highest level in the region at the moment. Many localities continue to anchor at the mark of 53,000 VND/kg, including Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Nam, Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Lak and Binh Thuan. Binh Dinh province maintained the transaction price at 50,000 VND/kg, no changes were recorded compared to yesterday.

In the southern region, the market price of live hogs purchased today is adjusted from VND 1,000/kg to VND 2,000/kg, ranging from VND 48,000 to VND 53,000/kg. Specifically, Bac Lieu is currently trading at 48,000 VND/kg, down 2,000 VND/kg compared to yesterday. Meanwhile, Ben Tre adjusted up 1,000 VND/kg to 53,000 VND/kg, leading the region along with Vung Tau, Long An, An Giang, Vinh Long, Can Tho and Tien Giang. The remaining provinces did not see any new changes, maintaining transactions in the range of 49,000 VND/kg to 52,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts