Giá Heo Hơi 12/09/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 12.09.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 12/9 dao động trong khoảng 48.000 - 54.000 đồng/kg, dự báo giá heo hơi nhiều địa phương sẽ tiếp tục biến động trong tuần tới?

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg. Trong tuần qua, thị trường heo hơi miền Bắc điều chỉnh nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành. Theo đó, hai tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch tại mức 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước, thương lái tỉnh Vĩnh Phúc và TP Hà Nội đang thu mua ở mức 51.000 đồng/kg. Tương tự, Tuyên Quang hạ nhẹ một giá, heo hơi giảm xuống còn 48.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên đi ngang ở nhiều nơi, chỉ có một số tỉnh thành điều chỉnh nhưng không quá 1.000 đồng/kg. Ba tỉnh thành gồm Bình Định, Thanh Hóa, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Bình Thuận duy trì ổn định trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Nam, Lâm Đồng và Quảng Ngãi tăng 1.000 đồng/kg lên hai mốc cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg. Còn tại Nghệ An, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, heo hơi được thu mua với giá 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước.

Tại khu vực miền Nam, giá thị trường heo hơi thu mua hôm nay dao động trong khoảng 48.000 - 53.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi miền Nam chứng kiến giá thu mua biến động nhiều nhất là 5.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm mạnh 5.000 đồng/kg, thương lái hai tỉnh Bạc Liêu và Đồng Tháp đang thu mua heo hơi lần lượt ở mốc 48.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg. Tiếp đà giảm, các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre và Kiên Giang điều chỉnh 2.000 đồng/kg xuống còn khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg. Còn tại An Giang và Trà Vinh, giá heo hơi tăng - giảm 1.000 đồng/kg trong tuần này, thương lái thu mua với giá 52.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg.

Sau một thời gian dài tạm lắng vào cuối tháng 6, dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) bất ngờ tái phát trở lại trên đàn heo của ba hộ chăn nuôi, với gần 300 con tại xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Để kịp thời ngăn ngừa sự lây lan trên diện rộng, ngành nông nghiệp huyện Hồng Dân đã phối hợp với chính quyền xã Ninh Quới tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp khoanh vùng dập dịch kịp thời.

Qua đó, đã tiêu hủy đàn heo 300 con bị nhiễm bệnh. Đồng thời, hướng dẫn người dân chăn nuôi vệ sinh chuồng trại tiêu diệt mầm bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng. Đến nay, DTHCP cơ bản đã được kiểm soát.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(September 12, 2021) Live hog price today 12/9 fluctuates in the range of 48,000 - 54,000 VND/kg, it is forecast that the price of live hog in many localities will continue to fluctuate next week?

In the North, live hog price today fluctuates between 49,000 - 52,000 VND/kg. In the past week, the Northern live pig market adjusted slightly by 1,000 VND/kg in some provinces. Accordingly, the two provinces of Ninh Binh and Hung Yen increased by 1,000 VND/kg, currently trading at 51,000 VND/kg and 52,000 VND/kg. After reducing by 1,000 VND/kg compared to last week, traders in Vinh Phuc province and Hanoi are purchasing at 51,000 VND/kg. Similarly, Tuyen Quang slightly lowered a price, live pig decreased to 48,000 VND/kg, the lowest in the region.

In the central region and the Central Highlands, the purchase price of live hogs today ranges from 50,000 to 54,000 VND/kg. In the past week, live hog prices in the Central and Central Highlands have been flat in many places, only some provinces and cities have adjusted but not exceeding 1,000 VND/kg. Three provinces including Binh Dinh, Thanh Hoa, Quang Tri, Khanh Hoa, Dak Lak and Binh Thuan remained stable in the range of 50,000 - 53,000 VND/kg. Meanwhile, Quang Nam, Lam Dong and Quang Ngai increased by 1,000 VND/kg to the two highest points in the region at 53,000 VND/kg and 54,000 VND/kg. In Nghe An, Quang Binh and Thua Thien Hue, live hogs were purchased at 51,000 VND/kg and 52,000 VND/kg, down 1,000 VND/kg compared to the previous week.

In the southern region, the market price of live hogs purchased today ranges from 48,000 to 53,000 VND/kg. In the past week, the price of live hog in the South witnessed the most volatile purchase price of 5,000 VND/kg. Specifically, after a sharp decrease of 5,000 VND/kg, traders in Bac Lieu and Dong Thap provinces are purchasing live pigs at 48,000 VND/kg and 50,000 VND/kg, respectively. Continuing the downward trend, the provinces of Hau Giang, Soc Trang, Ca Mau, Tien Giang, Ben Tre and Kien Giang adjusted 2,000 VND/kg to about 50,000-52,000 VND/kg. In An Giang and Tra Vinh, live hog prices increased - decreased by 1,000 VND/kg this week, traders bought them at 52,000 VND/kg and 53,000 VND/kg.

After a long lull at the end of June, African swine fever (ASF) suddenly re-emerged in three pig households, with nearly 300 pigs in Ninh Quoi commune, Hong Dan district, Bac province. Lieu.

In order to promptly prevent the spread of the virus on a large scale, the agricultural sector of Hong Dan district has coordinated with the authorities of Ninh Quoi commune to carry out synchronously many solutions to timely contain the epidemic.

Thereby, 300 infected pigs were destroyed. At the same time, guide farmers to clean cages to kill pathogens, clean and disinfect. Up to now, ASF is basically under control.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts