CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 18/09/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 18.09.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 18/9 tăng giảm trái chiều ở một vài tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc và miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Giang giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Sau khi hạ nhẹ một giá, Phú Thọ và Ninh Bình lần lượt thu mua heo hơi ở mốc 48.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg. 4 tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam và Vĩnh Phúc tiếp tục giao dịch tại ngưỡng 50.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg. Trong đó, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hiện ghi nhận mốc cao nhất khu vực là 52.000 đồng/kg. Thu mua ở mốc thấp hơn là Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa và Lâm Đồng, giá heo hơi rơi vào khoảng 50.000 - 51.000 đồng/kg. Bình Định tiếp tục thu mua heo hơi ở mốc thấp nhất khu vực là 48.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg. Cụ thể, Bạc Liêu tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi lên mức 50.000 đồng/kg, ngang bằng Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau và Bến Tre. Nhiều tỉnh thành còn lại tiếp tục duy trì giao dịch quanh ở mức 51.000 đồng/kg, gồm Vũng Tàu, Long An, An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang và Trà Vinh.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó cục trưởng Cục Thú y, từ đầu năm 2021 đến nay, về cơ bản các loại dịch bệnh động vật được kiểm soát tốt, đặc biệt là bệnh dịch tả heo Châu Phi (DTHCP), tai xanh, lở mồm long móng (LMLM).

Đối với DTHCP, tuy công tác an toàn sinh học đã được thực hiện tốt, tuy nhiên còn rất nhiều nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tỷ lệ heo phải tiêu hủy tương đối lớn với số lượng gần gấp đôi năm 2020, theo báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Cục Thú y nhận định, từ nay đến cuối năm 2021, đầu năm 2022, nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh là rất cao với nhiều lý do như tổng đàn gia súc hiện nay rất lớn, gần 27 triệu con heo, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn. Các loại mầm bệnh còn lưu hành với tỷ lệ cao, ở phạm vi rộng, trong đó có các loại mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi trường như DTHCP.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(September 18, 2021) Live hog prices today (September 18) increased and decreased in a few provinces in the North and the South.

In the Northern region, the price of live hog today was adjusted down from 1,000 VND/kg to 2,000 VND/kg, ranging from 47,000 to 50,000 VND/kg. In which, Bac Giang decreased by 2,000 VND/kg to 47,000 VND/kg, the lowest in the region. After slightly lowering the price, Phu Tho and Ninh Binh respectively purchased live pigs at 48,000 VND/kg and 49,000 VND/kg. 4 provinces of Hung Yen, Nam Dinh, Ha Nam and Vinh Phuc continued to trade at the threshold of 50,000 VND/kg.

In the central region and the Central Highlands, the purchase price of live hogs today ranges from 48,000 to 52,000 VND/kg. In which, Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue currently record the highest mark in the region at 52,000 VND/kg. Buying at lower levels are Ha Tinh, Quang Nam, Quang Ngai, Dak Lak, Ninh Thuan, Binh Thuan, Khanh Hoa and Lam Dong, the price of live hogs falls between 50,000 - 51,000 VND/kg. Binh Dinh continues to buy live pigs at the lowest level in the region at 48,000 VND/kg.

In the southern region, the live pig market purchased today fluctuates between 49,000 - 52,000 VND/kg. Specifically, Bac Lieu increased by 1,000 VND/kg, bringing the live hog price to 50,000 VND/kg, equal to Binh Phuoc, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Tay Ninh, Vinh Long, Kien Giang, Ca Mau and Ben Tre. Many remaining provinces and cities continued to maintain transactions around 51,000 VND/kg, including Vung Tau, Long An, An Giang, Can Tho, Tien Giang and Tra Vinh.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts