Giá Heo Hơi 26/09/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 26.09.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 26/9 dao động trong khoảng 45.000 - 53.000 đồng/kg, dự báo nhiều địa phương sẽ tiếp tục biến động trong tuần tới?

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi miền Bắc giảm từ 1.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trong khu vực. Theo đó, 5 tỉnh thành gồm Thái Nguyên, TP Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Hưng Yên giảm nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg. Cùng đà giảm còn có Phú Thọ, Nam Định và Hà Nam khi thương lái ba tỉnh này đang thu mua heo hơi trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước. Tương tự, cách tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang cũng điều chỉnh giảm 4.000 đồng/kg xuống còn 45.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 48.000 - 53.000 đồng/kg. Giá heo hơi tuần qua tại miền Trung, Tây Nguyên đi ngang ở nhiều nơi, chỉ có một số tỉnh thành điều chỉnh nhưng không quá 1.000 đồng/kg. Các tỉnh gồm Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận duy trì ổn định ở mốc 50.000 đồng/kg. Thừa Thiên Huế tăng 1.000 đồng/kg lên mốc cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg trong tuần này. Còn tại Thanh Hóa, Lâm Đồng, Quảng Bình và Quảng Trị, heo hơi được thu mua với giá từ 48.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay dao động trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi miền Nam chứng kiến giá thu mua tăng - giảm nhiều nhất là 2.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, thương lái các tỉnh Hậu Giang, Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, An Giang và Đồng Nai đang thu mua heo hơi trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg. Tiếp đà giảm, các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ và Long An điều chỉnh 1.000 đồng/kg xuống còn khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg. Còn tại Đồng Tháp và Cà Mau, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg trong tuần này, thương lái thu mua với giá 50.000 đồng/kg và 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tỉnh Bến Tre, có đàn heo nhiều nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 415.000 con. Do đó, địa phương đang chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng trong phòng bệnh cho đàn gia súc; tuyên truyền cho người dân nắm rõ các yếu tố tác nhân, hạn chế tối đa các yếu tố trung gian.

Tỉnh quản lý chặt tình trạng buôn bán, giết mổ, vận chuyển, sản phẩm heo trái phép. Đồng thời, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh và vận động các hộ nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(September 26, 2021) Live hog price today, September 26, fluctuates in the range of 45,000 - 53,000 VND/kg, it is forecasted that many localities will continue to fluctuate in the next week?

In the North, live hog prices today ranged from 45,000 to 49,000 VND/kg. In the past week, the price of live pigs in the North decreased from 1,000 VND/kg to 4,000 VND/kg in many localities in the region. Accordingly, 5 provinces and cities including Thai Nguyen, Hanoi, Vinh Phuc, Ninh Binh and Hung Yen decreased slightly by 1,000 - 2,000 VND/kg, currently trading in the range of 47,000 - 49,000 VND/kg. Along with the decrease, there are also Phu Tho, Nam Dinh and Ha Nam when traders in these three provinces are purchasing live pigs in the range of 45,000 - 47,000 VND/kg, down 3,000 VND/kg compared to the previous week. Similarly, Yen Bai, Lao Cai and Tuyen Quang provinces also adjusted down 4,000 VND/kg to 45,000 VND/kg, the lowest in the region.

In the central region, the Central Highlands, the price of live hogs today fluctuates between 48,000 - 53,000 VND/kg. Last week's live hog price in the Central and Central Highlands was flat in many places, only a few provinces and cities adjusted but not more than 1,000 VND/kg. The provinces including Ha Tinh, Quang Nam, Quang Ngai, Dak Lak, Ninh Thuan and Binh Thuan remained stable at 50,000 VND/kg. Thua Thien Hue increased by 1,000 VND/kg to the highest level in the region at 53,000 VND/kg this week. In Thanh Hoa, Lam Dong, Quang Binh and Quang Tri, live hogs were purchased at prices ranging from 48,000 VND/kg to 52,000 VND/kg, down 1,000 VND/kg compared to last week.

In the southern region, the live pig market purchased today fluctuates between 47,000 - 51,000 VND/kg. In the past week, the price of live hog in the South saw the purchase price increase - decrease at most 2,000 VND/kg. Specifically, after reducing 2,000 VND/kg, traders in Hau Giang, Binh Phuoc, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Tay Ninh, Vung Tau, An Giang and Dong Nai provinces are purchasing live pigs in the range of 47,000 - 50,000 VND/kg/kg. kg. Continuing the downward trend, the provinces of Soc Trang, Bac Lieu, Can Tho and Long An adjusted 1,000 VND/kg to about 48,000 - 50,000 VND/kg. In Dong Thap and Ca Mau, live hog prices increased by 1,000 VND/kg this week, traders bought them for 50,000 VND/kg and 51,000 VND/kg, the highest in the region.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts