CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 28/09/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 28.09.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 28/9 duy trì xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay xu hướng giảm, dao động trong khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc giảm 2.000 đồng/kg trong hôm nay, hiện giao dịch trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, Hưng Yên, TP Hà Nội và Thái Bình lần lượt thu mua heo từ 47.000 đồng/kg đến 49.000 đồng/kg. Các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay đồng loạt điều chỉnh giảm, dao động trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Quảng Ngãi điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg xuống lần lượt còn 48.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg. Các tỉnh thành gồm Hà Tĩnh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận đang giao dịch trong khoảng 48.000 - 49.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Sau khi giảm 4.000 đồng/kg vào hôm nay, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang thu mua heo hơi ở mốc thấp nhất - cao nhất khu vực là 47.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay tiếp tục giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg. Sau khi giảm 3.000 đồng/kg, Kiên Giang và Cà Mau hiện thu mua heo hơi với giá là 47.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất và cao nhất của khu vực. Một loạt các tỉnh thành như Vũng Tàu, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Tiền Giang và Trà Vinh đang giao dịch trong khoảng 48.000 - 49.000 đồng/kg, giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại trong khu vực không có điều chỉnh mới trong ngày hôm nay.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị vừa triển khai cấp giống mô hình chăn nuôi heo an toàn sinh học theo hướng hữu cơ trên nền đệm lót sinh học có liên kết sản xuất (tiêu thụ sản phẩm), đưa ra thị trường sản phẩm an toàn chất lượng phục vụ người tiêu dùng.

Mô hình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn dịch bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường được triển khai trên địa bàn các huyện/thị xã/thành phố tỉnh Quảng Trị, gồm 7 điểm vùng đồng bằng và hai điểm vùng miền núi huyện Đakrông và Hướng Hóa, theo báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Tại mỗi điểm vùng đồng bằng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai thả nuôi 42 con heo, và mỗi điểm vùng núi là 30 con heo. Đây là giống heo ngoại từ tổ hợp lai ba máu Landrace, Yorkshire và Duroc có năng suất chất lượng cao, được nuôi phổ biến và rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(September 28, 2021) Live hog prices today (September 28) maintained a downward trend in many localities across the country.

In the North, live hog prices tend to decrease today, ranging from 44,000 to 49,000 VND/kg. Specifically, the two provinces of Bac Giang and Vinh Phuc decreased by 2,000 VND/kg today, currently trading in the range of 45,000 - 47,000 VND/kg. After reducing by 1,000 VND/kg, Hung Yen, Hanoi and Thai Binh respectively purchased pigs from 47,000 VND/kg to 49,000 VND/kg. Yen Bai, Lao Cai, Phu Tho and Tuyen Quang provinces all reduced by 1,000 VND/kg to 44,000 VND/kg, the lowest in the region.

In the central region, the Central Highlands, the purchase price of live hogs today simultaneously decreased, ranging from 47,000 to 49,000 VND/kg. In which, Thanh Hoa and Quang Ngai decreased by 1,000 VND/kg to 48,000 VND/kg and 49,000 VND/kg, respectively. Provinces including Ha Tinh, Quang Nam, Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Lak, Ninh Thuan and Binh Thuan are trading in the range of 48,000 - 49,000 VND/kg, down 2,000 VND/kg compared to yesterday. After reducing 4,000 VND/kg today, Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue are purchasing live pigs at the lowest level - the highest in the region at 47,000 VND/kg and 49,000 VND/kg.

In the southern region, the live pig market purchased today continued to decrease by 1,000 - 3,000 VND/kg, ranging from 47,000 to 49,000 VND/kg. After reducing 3,000 VND/kg, Kien Giang and Ca Mau now buy live pigs at the price of 47,000 VND/kg and 49,000 VND/kg. This is also the lowest and highest price in the area. A series of provinces such as Vung Tau, Vinh Long, Ben Tre, Kien Giang, Dong Nai, Long An, Can Tho, Tien Giang and Tra Vinh are trading in the range of 48,000 - 49,000 VND/kg, down from 1,000 VND/kg up to 2,000 VND/kg. The remaining provinces in the region have no new adjustments today.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts