Giá Heo Hơi 02/10/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 02.10.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 2/10 không có điều chỉnh mới tại các tỉnh thành trên cả nước.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đứng yên, dao động trong khoảng 41.000 - 48.000 đồng/kg. Cụ thể, Thái Bình tiếp tục là địa phương dẫn đầu toàn khu vực với mức thu mua đạt mốc 48.000 đồng/kg. Theo sát phía sau là Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình khi neo tại mốc 47.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không chứng kiến thay đổi mới, giá giao dịch ghi nhận trong khoảng 41.000 - 45.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới, dao động trong khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng chứng kiến mốc giá thấp nhất khu vực là 45.000 đồng/kg. Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Khánh Hòa duy trì vị trí dẫn đầu với giá 49.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành còn lại tiếp tục duy trì giá thu mua trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay đi ngang, dao động trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg. Một loạt các tỉnh thành như Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang,... neo tại ngưỡng cao nhất khu vực là 47.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 45.000 đồng/kg, ghi nhận tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh và Bạc Liêu.

Theo Cục Chăn nuôi, sản xuất trong 8 tháng đầu năm 2021 cơ bản chủ động được nhu cầu thực phẩm hiện tại của người dân các địa phương trên cả nước. Từ tháng 4 đến nay, giá heo thịt xuất chuồng có xu hướng giảm, thậm chí có địa phương xuống dưới 50.000 đồng/kg. Thời điểm tuần từ 25/9 - 30/9, giá heo hơi trung bình cả nước là 46.500 đồng/kg. Theo Cục Chăn nuôi, so sánh với giá thành sản xuất thì chăn nuôi trang trại vừa và nhỏ đang lỗ từ 8.900 - 9.700 đồng/kg; nông hộ lỗ từ 7.700 - 8.700 đồng/kg; chăn nuôi trang trại, tập đoàn lớn lãi từ 1.900 - 2.700 đồng/kg. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khó khăn trong vận chuyển, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm giảm nhiều, đặc biệt là hai thành phố lớn là TP Hà Nội và TP HCM. Vì vậy, sản phẩm chăn nuôi ứ đọng, các doanh nghiệp chăn nuôi tại tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ chỉ tiêu thụ được khoảng 70% heo thịt.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(October 2, 2021) Live hog price today 2/10 has no new adjustment in provinces and cities across the country.

In the Northern region, the price of live hog today stood still, fluctuating in the range of 41,000 - 48,000 VND/kg. Specifically, Thai Binh continues to be the leading locality in the region with a purchase level of 48,000 VND/kg. Following closely behind are Nam Dinh, Thai Nguyen, Ha Nam, Vinh Phuc and Ninh Binh when anchored at 47,000 VND/kg. The remaining localities did not see any new changes, the transaction price recorded in the range of 41,000 - 45,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the purchase price of live hogs today did not record any new changes, ranging from 45,000 to 49,000 VND/kg. In which, Lam Dong province witnessed the lowest price in the region at 45,000 VND/kg. Thua Thien Hue, Quang Ngai and Khanh Hoa maintained their leading positions at 49,000 VND/kg. Many remaining provinces continue to maintain purchasing prices in the range of 46,000 - 48,000 VND/kg.

In the southern region, the live pig market purchased today was flat, ranging from 45,000 to 47,000 VND/kg. A series of provinces such as Long An, Dong Thap, An Giang, Vinh Long, Can Tho, Kien Giang, ... anchored at the highest threshold in the region at 47,000 VND/kg. The lowest price in the region is 45,000 VND/kg, recorded in Binh Phuoc, Dong Nai, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Tay Ninh and Bac Lieu provinces.

According to the Department of Livestock Production, production in the first 8 months of 2021 will basically be proactive in the current food needs of local people across the country. From April to now, the price of slaughtered pigs has tended to decrease, even in some localities below 50,000 VND/kg. During the week from September 25 to September 30, the national average price of live hog is 46,500 VND/kg. According to the Department of Livestock Production, compared with production costs, small and medium-sized farms are losing from 8,900 to 9,700 VND/kg; Farmers' losses are from 7,700 - 8,700 VND/kg; Farming, large corporations profit from 1,900 - 2,700 VND/kg. Due to the impact of the COVID-19 epidemic, difficulties in transportation, the demand for food consumption decreased much, especially in two big cities, Hanoi and Ho Chi Minh City. Therefore, livestock products are stagnant, livestock enterprises in the Southeast and Southwest provinces can only consume about 70% of pigs.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts