CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 08/10/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 08.10.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 8/10 tiếp tục giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg ở miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 38.000 - 42.000 đồng/kg. Cụ thể, Thái Nguyên tiếp tục là địa phương dẫn đầu toàn khu vực với giá thu mua đạt mốc 42.000 đồng/kg. Theo sát phía sau là Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang khi neo tại mức 41.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không chứng kiến thay đổi mới, giá giao dịch ghi nhận trong khoảng 38.000 - 40.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay đi ngang, dao động trong khoảng 41.000 - 48.000 đồng/kg. Hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu khu vực với giá 48.000 đồng/kg. Trong khi đó, hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An chứng kiến mốc giá thấp nhất khu vực là 41.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành còn lại tiếp tục duy trì giá thu mua trong khoảng 43.000 - 47.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 41.000 - 44.000 đồng/kg. Theo đó, tại Đồng Tháp, An Giang và Sóc Trăng, heo hơi được giao dịch với giá 44.000 đồng/kg, giảm lần lượt từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg trong hôm nay. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, thương lái các tỉnh Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang và Trà Vinh đang thu mua heo hơi trong khoảng 41.000 - 43.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(October 8, 2021) Live hog price today 8/10 continues to decrease by 1,000-2,000 VND/kg in the South.

In the Northern region, live hog prices today ranged from 38,000 to 42,000 VND/kg. Specifically, Thai Nguyen continues to be the leading locality in the whole region with the purchase price reaching the milestone of VND 42,000/kg. Following closely behind are Bac Giang, Nam Dinh, Thai Binh, Ha Nam, Vinh Phuc, Hanoi and Tuyen Quang when anchored at 41,000 VND/kg. The remaining localities did not see any new changes, the transaction price was recorded in the range of 38,000 - 40,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the purchase price of live hogs today is flat, ranging from 41,000 to 48,000 VND/kg. Currently, Thua Thien Hue province leads the region with the price of 48,000 VND/kg. Meanwhile, Thanh Hoa and Nghe An provinces witnessed the lowest price in the region at 41,000 VND/kg. Many remaining provinces and cities continue to maintain purchasing prices in the range of 43,000 - 47,000 VND/kg.

In the southern region, the live pig market purchased today was adjusted down by 1,000 - 2,000 VND/kg, ranging from 41,000 to 44,000 VND/kg. Accordingly, in Dong Thap, An Giang and Soc Trang, live hogs were traded at 44,000 VND/kg, down from 1,000 VND/kg to 2,000 VND/kg respectively today. After reducing by 2,000 VND/kg, traders in Can Tho, Ca Mau, Bac Lieu, Long An, Kien Giang, Hau Giang, Tien Giang and Tra Vinh provinces are purchasing live pigs in the range of 41,000 - 43,000 VND/kg.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts