Giá Heo Hơi 10/10/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 10.10.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 10/10 dao động trong khoảng 38.000 - 48.000 đồng/kg.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 38.000 - 44.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi miền Bắc giảm từ 3.000 đồng/kg đến 7.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trong khu vực. Theo đó, 5 tỉnh thành gồm Bắc Giang, Ninh Bình, TP Hà Nội, Hưng Yên và Thái Nguyên giảm nhẹ 3.000 - 5.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 40.000 - 44.000 đồng/kg. Cùng đà giảm còn có Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Nam Định, Hà Nam và Vĩnh Phúc khi thương lái 6 tỉnh này đang thu mua heo hơi trong khoảng 38.000 - 41.000 đồng/kg, giảm 6.000 đồng/kg so với tuần trước. Tương tự, Thái Bình cũng điều chỉnh giảm 7.000 đồng/kg xuống còn 41.000 đồng/kg trong tuần này.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 41.000 - 48.000 đồng/kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi tuần này đi xuống ở nhiều nơi, chỉ có Quảng Bình là không ghi nhận điều chỉnh mới. Cụ thể, thương lái hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An hiện đang giữ mức thấp nhất khu vực 41.000 đồng/kg, giảm 6.000 đồng/kg so với tuần trước. Cũng đi xuống trong tuần này còn có Thừa Thiên Huế khi giảm 1.000 đồng/kg xuống mốc cao nhất khu vực là 48.000 đồng/kg. Còn tại các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Ninh Thuận,...., heo hơi được thu mua với giá từ 43.000 đồng/kg đến 45.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay dao động trong khoảng 41.000 - 44.000 đồng/kg. Trong tuần qua, thị trường heo hơi miền Nam chứng kiến giá thu mua giảm nhiều nhất là 6.000 đồng/kg. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước, thương lái các tỉnh Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu và Sóc Trăng đang thu mua heo hơi trong khoảng 43.000 - 44.000 đồng/kg. Tiếp đà giảm, các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang và Trà Vinh điều chỉnh từ 3.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg xuống còn khoảng 42.000 - 44.000 đồng/kg. Còn tại Cà Mau và Cần Thơ, giá heo hơi giảm mạnh 6.000 đồng/kg trong tuần này, thương lái thu mua với giá lần lượt là 42.000 đồng/kg và 41.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(October 10, 2021) Live hog price today 10/10 fluctuates in the range of 38,000 - 48,000 VND/kg.

In the North, live hog prices today ranged from 38,000 to 44,000 VND/kg. In the past week, the price of live pigs in the North decreased from 3,000 VND/kg to 7,000 VND/kg in many localities in the region. Accordingly, 5 provinces and cities including Bac Giang, Ninh Binh, Hanoi, Hung Yen and Thai Nguyen decreased slightly by 3,000 - 5,000 VND/kg, currently trading in the range of 40,000 - 44,000 VND/kg. Along with the decrease, there are also Yen Bai, Lao Cai, Phu Tho, Nam Dinh, Ha Nam and Vinh Phuc when traders in these 6 provinces are purchasing live pigs in the range of 38,000 - 41,000 VND/kg, down 6,000 VND/kg compared to the week. prior to. Similarly, Thai Binh also adjusted down 7,000 VND/kg to 41,000 VND/kg this week.

In the central region and the Central Highlands, the price of live hogs today ranges from 41,000 to 48,000 VND/kg. In the Central and Central Highlands, live hog prices this week went down in many places, only Quang Binh did not record a new adjustment. Specifically, traders in Thanh Hoa and Nghe An provinces are currently keeping the lowest level in the region at 41,000 VND/kg, down 6,000 VND/kg compared to the previous week. Also going down this week is Thua Thien Hue with a decrease of 1,000 VND/kg to the highest mark in the region at 48,000 VND/kg. In provinces such as Thua Thien Hue, Lam Dong, Quang Tri, Ha Tinh, Quang Nam, Binh Dinh, Dak Lak, Ninh Thuan,..., live pigs are purchased at prices ranging from 43,000 VND/kg to 45,000 VND. /kg, reduce 1,000 VND/kg to 4,000 VND/kg.

In the southern region, the live pig market purchased today fluctuates between 41,000 - 44,000 VND/kg. In the past week, the Southern hog market saw the biggest decrease in purchasing price of 6,000 VND/kg. After reducing by 2,000 VND/kg compared to the previous week, traders in Binh Phuoc, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Tay Ninh, Vung Tau and Soc Trang provinces are purchasing live pigs in the range of 43,000 - 44,000 VND/kg. Continuing the downward trend, the provinces of An Giang, Vinh Long, Hau Giang, Bac Lieu, Ben Tre, Long An, Dong Thap, Kien Giang, Tien Giang and Tra Vinh adjusted from 3,000 VND/kg to 4,000 VND/kg to about approx. 42,000 - 44,000 VND/kg. In Ca Mau and Can Tho, live hog prices fell sharply by 6,000 VND/kg this week, traders bought them at 42,000 VND/kg and 41,000 VND/kg, respectively.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts