Giá Heo Hơi 15/10/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 15.10.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 15/10 ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều tỉnh thành.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh 1.000 - 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 35.000 - 38.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi nhích nhẹ 1.000 đồng/kg, thương lái Hà Nội đang thu mua heo hơi với giá 37.000 đồng/kg. Trong khi đó, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định và Thái Bình lần lượt giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch với giá 36.000 - 37.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay giảm trên diện rộng, dao động trong khoảng 38.000 - 42.000 đồng/kg. Theo đó, các tỉnh Bình Thuận, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam cùng hạ nhẹ một giá, hiện đang giao dịch trong khoảng 41.000 - 42.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định và Khánh Hòa đang thu mua trong khoảng 38.000 - 41.000 đồng/kg. Tỉnh Quảng Ngãi cũng điều chỉnh giảm 4.000 đồng/kg xuống còn 39.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay đồng loạt giảm, dao động trong khoảng 39.000 - 41.000 đồng/kg. Hiện tại, tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu và Bến Tre cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 40.000 - 41.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang và Trà Vinh hiện đang thu mua chung giá 41.000 đồng/kg. Hai tỉnh An Giang và Sóc Trăng cùng giảm 3.000 đồng/kg xuống còn 39.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(October 15, 2021) Live hog price today 15/10 recorded a downward trend in many provinces.

In the Northern region, the price of live hog today is adjusted by 1,000 - 2,000 VND/kg, ranging from 35,000 to 38,000 VND/kg. Specifically, after slightly inching 1,000 VND/kg, Hanoi traders are buying live pigs for 37,000 VND/kg. Meanwhile, Ninh Binh, Ha Nam, Nam Dinh and Thai Binh, respectively, decreased by 1,000 - 2,000 VND/kg, currently trading at 36,000 - 37,000 VND/kg.

In the central region and the Central Highlands, the purchase price of live hogs today decreased on a large scale, ranging from 38,000 to 42,000 VND/kg. Accordingly, the provinces of Binh Thuan, Thua Thien Hue and Quang Nam all lowered the price slightly, currently trading in the range of 41,000 - 42,000 VND/kg. Similarly, after reducing 2,000 VND/kg, Ha Tinh, Dak Lak, Quang Binh, Quang Tri, Binh Dinh and Khanh Hoa are purchasing in the range of 38,000 - 41,000 VND/kg. Quang Ngai province also adjusted down 4,000 VND/kg to 39,000 VND/kg.

In the southern region, the live pig market purchased today decreased simultaneously, ranging from 39,000 to 41,000 VND/kg. Currently, the provinces of Long An, Vinh Long, Can Tho, Ca Mau, Bac Lieu and Ben Tre have all reduced by 1,000 VND/kg, to 40,000-41,000 VND/kg. Similarly, after reducing 2,000 VND/kg, the provinces of Dong Thap, Kien Giang, Hau Giang, Tien Giang and Tra Vinh are currently purchasing at the same price of 41,000 VND/kg. The two provinces of An Giang and Soc Trang together reduced 3,000 VND/kg to 39,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts